Ingekomen stukken

09. september 2021 - raad 2 november 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (19)

Lijst ingekomen stukken september 2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken september 2021 PDF, 100,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 GGDrU - Begrotingswijziging 2021 GGD regio Utrecht - 20210927

Ingekomen stuk
G-D-03 GGDrU - Begrotingswijziging 2021 GGD regio Utrecht - 20210927 PDF, 988,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-02 ODrU - Verzoek zienswijze (ontwerp)begrotingswijzgingen en (ontwerp) Kadernota ODrU 2023 - 20211001_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-02 ODrU - Verzoek zienswijze (ontwerp)begrotingswijzgingen en (ontwerp) Kadernota ODrU 2023 - 20211001_Geredigeerd PDF, 1,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 1e Begrotingswijziging SGL 2021 - 20210930_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 1e Begrotingswijziging SGL 2021 - 20210930_Geredigeerd PDF, 938,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Beantwoording aan inwoner inzake afvalstoffenheffing (reactie D-01 aug 2021) - 20210930

Ingekomen stuk
F-03 College van B&W - Beantwoording aan inwoner inzake afvalstoffenheffing (reactie D-01 aug 2021) - 20210930 PDF, 120,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Beantwoording aan ICSV (reactie C-02 juli 2021) - 2021-09-09

Ingekomen stuk
F-02 College van B&W - Beantwoording aan ICSV (reactie C-02 juli 2021) - 2021-09-09 PDF, 732,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Beantwoording vragen Bewoners Breukelen Noord(beantwoording I.S. B-01 juli 2021) - 20210924

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Beantwoording vragen Bewoners Breukelen Noord(beantwoording I.S. B-01 juli 2021) - 20210924 PDF, 505,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 D. van 't Hof - Geen beantwoording van ingekomen brief - 20210929

Ingekomen stuk
B-02 D. van 't Hof - Geen beantwoording van ingekomen brief - 20210929 PDF, 51,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Gemeente Woensdrecht - Motie Borstonderzoek bij vrouwen - 20210923_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-13 Gemeente Woensdrecht - Motie Borstonderzoek bij vrouwen - 20210923_Geredigeerd PDF, 362,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Stichting MOL - Bijdragen aan projectontwikkelaar - 20210928_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-12 Stichting MOL - Bijdragen aan projectontwikkelaar - 20210928_Geredigeerd PDF, 7,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente Nissewaard - Motie Oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maandentgermijn toetsing huur - 20210922_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-11 Gemeente Nissewaard - Motie Oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maandentgermijn toetsing huur - 20210922_Geredigeerd PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Gemeente Heerhugowaard - Motie Bevolkingsonderzoek borstkanker - 20210927

Ingekomen stuk
A-10 Gemeente Heerhugowaard - Motie Bevolkingsonderzoek borstkanker - 20210927 PDF, 196,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG - Lbr. 21_068 - Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet - 20210930

Ingekomen stuk
A-09 VNG - Lbr. 21_068 - Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. Omgevingswet - 20210930 PDF, 113,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG - Lbr. 21_069 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2022 - 20210929

Ingekomen stuk
A-08 VNG - Lbr. 21_069 - VNG-reactie op de Rijksbegroting 2022 - 20210929 PDF, 108,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Inwoner - reactie op afwijzing verzoek uitgifte restgroen en van rechtswege verleende vergunning - 20210927

Ingekomen stuk
A-07 Inwoner - reactie op afwijzing verzoek uitgifte restgroen en van rechtswege verleende vergunning - 20210927 PDF, 939,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Provincie Utrecht - Reactie bezwaar M49A RES in balans - 20210914_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-06 Provincie Utrecht - Reactie bezwaar M49A RES in balans - 20210914_Geredigeerd PDF, 797,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Inwoner - RES Windmolens Lage Weide - 20210927

Ingekomen stuk
A-04 Inwoner - RES Windmolens Lage Weide - 20210927 PDF, 3,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 VNG - Lbr. 21_067 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35 - 20210924

Ingekomen stuk
A-03 VNG - Lbr. 21_067 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35 - 20210924 PDF, 110,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Stichting Brigida - 22 adviezen voor de omgevingsvisie -20210920

Ingekomen stuk
A-01 Stichting Brigida - 22 adviezen voor de omgevingsvisie -20210920 PDF, 2,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar