Ingekomen stukken

11. november 2020 - raad 15 december 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (35)

(1 - 20 van 35 documenten)

B-01 Inwoner - Bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-01 Inwoner - Bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen - 20201102_Geredigeerd PDF, 47,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 Inwoner - bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen a_d vecht - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-02 Inwoner - bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen a_d vecht - 20201102_Geredigeerd PDF, 86,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Stichtse Vecht Beweegt - Open brief inzake rekenkamercommissie - 20201101

Lijst ingekomen stukken
A-01 Stichtse Vecht Beweegt - Open brief inzake rekenkamercommissie - 20201101 PDF, 45,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-03 Inwoner - Bezwaar sluiting bibliotheek Loenen ad Vecht - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-03 Inwoner - Bezwaar sluiting bibliotheek Loenen ad Vecht - 20201102_Geredigeerd PDF, 69,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Inwoner - RTV SV - hondenkennel WOB nieuws - reactie - 20201102_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-02 Inwoner - RTV SV - hondenkennel WOB nieuws - reactie - 20201102_Geredigeerd PDF, 99,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 VNG ledenbrief - Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - 20201104

Ingekomen stuk
A-03 VNG ledenbrief - Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - 20201104 PDF, 139,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 St. Stop Windturbines Geingebied - Briefaan B&W & raad & Prov & Ged Staten & RES NHZ & U16 & MRA - 20201102_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-01 St. Stop Windturbines Geingebied - Briefaan B&W & raad & Prov & Ged Staten & RES NHZ & U16 & MRA - 20201102_Geredigeerd PDF, 2,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG ledenbrief - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire - 20201109

Ingekomen stuk
A-04 VNG ledenbrief - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire - 20201109 PDF, 102,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-05 Inwoner - Klokjeslaan 19a Maarssen - 20201108_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-05 Inwoner - Klokjeslaan 19a Maarssen - 20201108_Geredigeerd PDF, 88,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Inwoner -Brief aan raad inzake ondergrondse vuilcontainers - 20201111_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-06 Inwoner -Brief aan raad inzake ondergrondse vuilcontainers - 20201111_Geredigeerd PDF, 138,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU - Kadernota 2022 - 20201112_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-01 VRU - Kadernota 2022 - 20201112_Geredigeerd PDF, 3,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG - Vooraankondiging BALV en Herinnering VNG Bestuurdersdag - 20201113

Lijst ingekomen stukken
A-05 VNG - Vooraankondiging BALV en Herinnering VNG Bestuurdersdag - 20201113 PDF, 130,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG Raadsledennieuwsbrief - terugblik na ALV 25 september, vooruitblik_VNG-inzet kabinetsformatie 2021 - 20201113

Lijst ingekomen stukken
A-06 VNG Raadsledennieuwsbrief - terugblik na ALV 25 september, vooruitblik_VNG-inzet kabinetsformatie 2021 - 20201113 PDF, 121,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 VNG ledenbrief - Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) - 20201120

Ingekomen stuk
A-07 VNG ledenbrief - Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) - 20201120 PDF, 107,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp uitgangspunten begroting 2022_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp uitgangspunten begroting 2022_Geredigeerd PDF, 1.022,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2022_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-02 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2022_Geredigeerd PDF, 445,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG ledenbrief - Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief -20201124

Ingekomen stuk
A-08 VNG ledenbrief - Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief -20201124 PDF, 99,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG ledenbrief - Actuele ontwikkelingen coronacrisis -20201124

Ingekomen stuk
A-09 VNG ledenbrief - Actuele ontwikkelingen coronacrisis -20201124 PDF, 110,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Raad van State - Uitspraak Zogweteringlaanong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119

Ingekomen stuk
A-10 Raad van State - Uitspraak Zogweteringlaanong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 PDF, 89,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 AVU - Ontwerpbegroting 2022 - 20201130

Lijst ingekomen stukken
G-04 AVU - Ontwerpbegroting 2022 - 20201130 PDF, 1,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar