Ingekomen stukken

11. november 2020 - raad 15 december 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (35)

(1 - 20 van 35 documenten)

Lijst ingekomen stukken november 2020

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken november 2020 PDF, 123,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 AVU - Ontwerpbegroting 2022 - 20201130

Lijst ingekomen stukken
G-04 AVU - Ontwerpbegroting 2022 - 20201130 PDF, 1,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp uitgangspunten begroting 2022_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-03 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp uitgangspunten begroting 2022_Geredigeerd PDF, 1.022,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2022_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-02 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2022_Geredigeerd PDF, 445,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU - Kadernota 2022 - 20201112_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-01 VRU - Kadernota 2022 - 20201112_Geredigeerd PDF, 3,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-02 College van B&W - Uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon Heel Veilig - 20201126

Lijst ingekomen stukken
D-02 College van B&W - Uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon Heel Veilig - 20201126 PDF, 3,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 PBUW- Zienswijze ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie en -verordening - 20201112_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
D-01 PBUW- Zienswijze ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie en -verordening - 20201112_Geredigeerd PDF, 740,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Initiatiefgroep Tiny House Stichtse Vecht - Initiatief voorstel alternatieve woonvormen Stichtse Vecht -20201124_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
C-04 Initiatiefgroep Tiny House Stichtse Vecht - Initiatief voorstel alternatieve woonvormen Stichtse Vecht -20201124_Geredigeerd PDF, 727,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Ondernemersvereniging SV - Opmerkingen en vragen nieuwe beleidskader en nieuwe kansenkaart voor de zonnevelden - 20201123

Lijst ingekomen stukken
C-03 Ondernemersvereniging SV - Opmerkingen en vragen nieuwe beleidskader en nieuwe kansenkaart voor de zonnevelden - 20201123 PDF, 83,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-02 St. Behoud Veenweidegebied Kockengen - Commentaar Ontwerp Beleidskader Zonnevelden - 20201111_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
C-02 St. Behoud Veenweidegebied Kockengen - Commentaar Ontwerp Beleidskader Zonnevelden - 20201111_Geredigeerd PDF, 220,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 St. Stop Windturbines Geingebied - Briefaan B&W & raad & Prov & Ged Staten & RES NHZ & U16 & MRA - 20201102_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-01 St. Stop Windturbines Geingebied - Briefaan B&W & raad & Prov & Ged Staten & RES NHZ & U16 & MRA - 20201102_Geredigeerd PDF, 2,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Inwoner -Brief aan raad inzake ondergrondse vuilcontainers - 20201111_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-06 Inwoner -Brief aan raad inzake ondergrondse vuilcontainers - 20201111_Geredigeerd PDF, 138,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-05 Inwoner - Klokjeslaan 19a Maarssen - 20201108_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-05 Inwoner - Klokjeslaan 19a Maarssen - 20201108_Geredigeerd PDF, 88,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-03 Inwoner - Bezwaar sluiting bibliotheek Loenen ad Vecht - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-03 Inwoner - Bezwaar sluiting bibliotheek Loenen ad Vecht - 20201102_Geredigeerd PDF, 69,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 Inwoner - bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen a_d vecht - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-02 Inwoner - bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen a_d vecht - 20201102_Geredigeerd PDF, 86,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoner - Bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen - 20201102_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
B-01 Inwoner - Bezwaar tegen sluiting bibliotheek Loenen - 20201102_Geredigeerd PDF, 47,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Raad voor het Openbaar Bestuur -Advies Goede ondersteuning_sterke democratie - 20201105

Ingekomen stuk
A-18 Raad voor het Openbaar Bestuur -Advies Goede ondersteuning_sterke democratie - 20201105 PDF, 780,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Bijlage Goede_ondersteuning_sterke_democratie_Advies_202011

Ingekomen stuk
A-18 Bijlage Goede_ondersteuning_sterke_democratie_Advies_202011 PDF, 723,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) - Kunst en Cultuur - 20201110

Ingekomen stuk
A-17 Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) - Kunst en Cultuur - 20201110 PDF, 180,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Gemeente Montferland - Motie Huishoudelijke ondersteuning - 20201106

Ingekomen stuk
A-16 Gemeente Montferland - Motie Huishoudelijke ondersteuning - 20201106 PDF, 470,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar