Raadsdossiers

Verordeningen en reglementen voor raads- en commissieleden

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(20)

Verordening Werkgeverscommissie gemeente Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
Verordening-Werkgeverscommissie-gemeente-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 92 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht (1e wijziging).pdf

Raadsdossiers
Verordening-Rekenkamercommissie-gemeente-Stichtse-Vecht-1e-wijziging.pdf PDF, 105 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2019.pdf

Raadsdossiers
Verordening-Rechtspositie-raads-en-commissieleden-gemeente-Stichtse-Vecht-2019.pdf PDF, 187 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht 2011 (inwerkingtreding 10-3-2020).pdf

Raadsdossiers
Verordening-op-de-commissies-gemeente-Stichtse-Vecht-2011-inwerkingtreding-10-3-2020.pdf PDF, 120 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
Verordening-op-de-auditcommissie-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 172 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stichtse Vecht 2014.pdf

Raadsdossiers
Verordening-op-de-ambtelijke-bijstand-en-fractieondersteuning-Stichtse-Vecht-2014.pdf PDF, 24 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (inwerkingtreding 1-8-2019).pdf

Raadsdossiers
Verordening-doelmatigheids-en-doeltreffendheidsonderzoek-inwerkingtreding-1-8-2019.pdf PDF, 86 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organ (inwerkingtreding 1-8-2019).pdf

Raadsdossiers
Verordening-controle-op-het-financiele-beheer-en-inrichting-financiele-organ-inwerkingtreding-1-8-2019.pdf PDF, 91 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
Verordening-burgerinitiatief-van-de-gemeente-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 104 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011.pdf

Bijlage
Reglement-voor-het-presidium-Stichtse-Vecht-2011.pdf PDF, 23 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2011.pdf

Bijlage
Reglement-voor-het-fractievoorzittersoverleg-Stichtse-Vecht-2011.pdf PDF, 23 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2011.pdf

Bijlage
Reglement-van-Orde-voor-de-raad-van-de-gemeente-Stichtse-Vecht-2011.pdf PDF, 103 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019.pdf

Raadsdossiers
Protocol-vermoedens-integriteitsschendingen-politieke-ambtsdragers-gemeente-Stichtse-Vecht-2019.pdf PDF, 139 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Protocol publiceren persoonsgegevens op het BIS 18-12-2018.pdf

Raadsdossiers
Protocol-publiceren-persoonsgegevens-op-het-BIS-18-12-2018.pdf PDF, 328 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018).pdf

Raadsdossiers
Privacyreglement-gemeente-Stichtse-Vecht-2018-inwerkingtreding-11-10-2018.pdf PDF, 109 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
Privacyreglement-gemeente-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 450 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018).pdf

Raadsdossiers
Privacybeleid-gemeente-Stichtse-Vecht-2018-inwerkingtreding-11-10-2018.pdf PDF, 100 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht.pdf

Raadsdossiers
Privacybeleid-gemeente-Stichtse-Vecht.pdf PDF, 286 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers.pdf

Raadsdossiers
Gedragscode-integriteit-volksvertegenwoordigers.pdf PDF, 435 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2019 (inwerkingtreding 1-8-2019).pdf

Raadsdossiers
Financiele-verordening-gemeente-Stichtse-Vecht-2019-inwerkingtreding-1-8-2019.pdf PDF, 95 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar