Raadsdossiers

Verordeningen en reglementen voor raads- en commissieleden

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

(1 - 20 van 29 documenten)

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2023 _ Lokale wet- en regelgeving

Bijlage
Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2023 _ Lokale wet- en regelgeving PDF, 440,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht

Verordening
Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht PDF, 172,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht

Verordening
Verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht PDF, 104,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht (gewijzigd in raad van 8-3-2022)

Bijlage
Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht (gewijzigd in raad van 8-3-2022) PDF, 437,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Besluit van de raad van de gemeente Stichtse Vecht tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke rekenkamer Stichtse Vecht 2024

Verordening
Besluit van de raad van de gemeente Stichtse Vecht tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke rekenkamer Stichtse Vecht 2024 PDF, 112,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (inwerkingtreding 1-8-2019)

Verordening
Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (inwerkingtreding 1-8-2019) PDF, 86,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organ (inwerkingtreding 1-8-2019)

Verordening
Verordening controle op het financiële beheer en inrichting financiële organ (inwerkingtreding 1-8-2019) PDF, 90,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018)

Bijlage
Privacybeleid gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018) PDF, 100,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018)

Bijlage
Privacyreglement gemeente Stichtse Vecht 2018 (inwerkingtreding 11-10-2018) PDF, 109,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019

Bijlage
Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019 PDF, 138,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2022 1e wijziging

Verordening
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2022 1e wijziging PDF, 144,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

VERORDENING OP DE COMMISSIES GEMEENTE STICHTSE VECHT 2023 _ Lokale wet- en regelgeving

Verordening
VERORDENING OP DE COMMISSIES GEMEENTE STICHTSE VECHT 2023 _ Lokale wet- en regelgeving PDF, 195,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Financiële verordening Stichtse Vecht - inwerkingtreding 1-8-2021

Verordening
Financiële verordening Stichtse Vecht - inwerkingtreding 1-8-2021 PDF, 86,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Treasurystatuut 2020 gemeente Stichtse Vecht

Bijlage
Treasurystatuut 2020 gemeente Stichtse Vecht PDF, 302,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020

Verordening
Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 PDF, 218,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

1. Nota waardering en afschrijving vaste activa 2020_1

Bijlage
1. Nota waardering en afschrijving vaste activa 2020_1 PDF, 285,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota reserves en voorzieningen 2020 (na auditcommissie)

Bijlage
Nota reserves en voorzieningen 2020 (na auditcommissie) PDF, 178,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage Nota Reserves en Voorzieningen 2020

Bijlage
Bijlage Nota Reserves en Voorzieningen 2020 PDF, 339,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1. Beleidsnotitie Algemene reserve_1

Bijlage
Bijlage 1. Beleidsnotitie Algemene reserve_1 PDF, 259,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht -vastgeld raad 31-1-2017

Verordening
Nota herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht -vastgeld raad 31-1-2017 PDF, 246,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar