voorzitter Actief sinds 06 feb. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Taken:

 1. openbare orde en veiligheid
 2. integrale handhaving
 3. evenementenbeleid
 4. integriteit
 5. externe betrekkingen
 6. communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 7. Coördinatie regionale samenwerking

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Voorzitter Algemeen bestuur - Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)
 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht West - Veiligheidscollege Utrecht West
 • Voorzitter bestuur - Fonds De Buiten Armen van Ruwiel
 • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal / EU&I  - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Algemeen bestuur - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Algemeen bestuur - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Adviescollege - Veiligheid Midden-Nederland
 • Lid Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Geen

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 06 feb. 2020 voorzitter, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens