voorzitter Actief sinds 06 feb. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Taken:

 1. openbare orde en veiligheid
 2. integrale handhaving
 3. evenementenbeleid
 4. integriteit
 5. externe betrekkingen
 6. communicatie en bestuurlijke vernieuwing

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Voorzitter Algemeen bestuur - Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)
 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht West - Veiligheidscollege Utrecht West
 • Voorzitter bestuur - Fonds De Buiten Armen van Ruwiel
 • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal / EU&I  - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Algemeen bestuur - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid Algemeen bestuur - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Adviescollege - Veiligheid Midden-Nederland
 • Lid Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën - Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Geen

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 06 feb. 2020 voorzitter, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens