Ap Reinders

Ap Reinders

Foto van Ap Reinders

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 6 februari 2020 tot: Functie: burgemeester en voorzitter van het college en de raad
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 6 februari 2020 tot: Functie: burgemeester

Taken:

  1. openbare orde en veiligheid
  2. integrale handhaving
  3. dierenwelzijn
  4. evenementenbeleid
  5. integriteit
  6. externe betrekkingen
  7. regionale samenwerking
  8. communicatie en bestuurlijke vernieuwing
  9. horeca