Ap Reinders

Naam: Ap Reinders

burgemeester en voorzitter van het college en de raad, Gemeenteraad
burgemeester, College van burgemeester en wethouders
Gemeenteraad burgemeester en voorzitter van het college en de raad Actief sinds 06 feb. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Taken:

 

 1. openbare orde en veiligheid
 2. integrale handhaving
 3. evenementenbeleid
 4. integriteit
 5. externe betrekkingen
 6. regionale samenwerking
 7. communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 8. organisatieontwikkeling

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal / EU&I  - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Lid van algemeen bestuur - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht West - Veiligheidscollege Utrecht West
 • Lid Adviescollege - Veiligheid Midden-Nederland
 • Lid van algemeen bestuur - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Voorzitter algemeen bestuur - Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)
 • Voorzitter van bestuur - Stichting Elly van Stekelenburg
 • Voorzitter van bestuur - Fonds De Buiten Armen van Ruwiel

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  
Geen

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 06 feb. 2020 burgemeester en voorzitter van het college en de raad, Gemeenteraad
 • Actief sinds 06 feb. 2020 burgemeester, College van burgemeester en wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens