Naam: Gemeenteraad

33 zetels
griffie@stichtsevecht.nl

De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college.

Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van Stichtse Vecht telt 33 raadsleden die kiesgerechtigde inwoners om de 4 jaar kiezen. De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie.

De samenstelling van de raad vindt u in het linker menu onder de knop 'Zetelverdeling'.

Contact

Inwoners, ondernemers of organisaties kunnen in contact komen met de gemeenteraad via de griffie. 
Telefoonnummer   : (0346) 25 42 75

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

Ophalen gegevens