Vergaderingen van de raad

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering zijn er commissievergaderingen. De commissievergaderingen zijn er om inhoudelijk de besluiten in de gemeenteraad voor te bereiden. De raadsfracties bespreken de voorstellen van het college (Burgemeester en Wethouders) en soms eigen voorstellen. Na de behandeling in de commissie geven de commissieleden een advies aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering wordt over het besluit gestemd. Iedere raadsfractie heeft een woordvoerder in de commissie om de fractie te vertegenwoordigen. Het presidium (agendacommissie) stelt de agenda's op. 

De commissievergadering zijn ingedeeld op de beleidsthema's:

  • Bestuur & Financiën
  • Fysiek Domein
  • Sociaal Domein

De vergaderingen zijn vrijwel altijd op dinsdagavond en starten om 19:30 uur. De commissievergaderingen zijn wekelijks de raadsvergaderingen zijn eens per maand. Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering zijn ook online live te volgen op deze pagina. De dag na de vergadering zijn de vergaderingen voorzien van ondertiteling.

Agenda's en vergaderstukken

Agenda en vergaderstukken van raadsvergaderingen kunt u bekijken op de pagina  'vergaderingen’. Kijk op deze pagina om op de hoogte te blijven van onderwerpen die aankomende week worden besproken.