Iedere inwoner, organisatie, en ondernemer kan gebruik maken van het spreekrecht. Hiermee kunt u tijdens een commissievergadering en een raadsvergadering de gemeenteraad laten weten hoe U er over denkt.

Aanmelden spreekrecht
U kunt zich aanmelden tot 12 uur op de werkdag voor de vergadering. Stuur een e-mail naar griffie@stichtsevecht.nl. Vermeld daarbij het onderwerp waarover u wilt inspreken Of bel 0346 254275. U krijgt een bevestiging met de informatie waar en wanneer u verwacht wordt en bij wie u zich kunt melden.

In de commissie- en raadsvergaderingen worden de plannen van de gemeente besproken voordat er in de gemeenteraad over wordt gestemd. 
Bijvoorbeeld: of er ergens gebouwd gaat worden, als er een bestemmingsplan moet worden gewijzigd,  of wat de openingstijden van de winkels mogen zijn. 

U kunt uw mening delen met de besluitvoerders door gebruik te maken van het spreekrecht. Inspreken kan ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. 

Het onderwerp waarover u bij de commissie of de raad inspreekt moet altijd beleidsmatig van aard zijn. Als u het over de uitvoer van de gemeente wilt hebben dan kunt u een melding maken via Fixie  of contact opnemen met de verantwoordelijke wethouder 

Spreekrecht-071020-1