Het spreekrecht

Iedere inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie in Stichtse Vecht kan gebruik maken van het spreekrecht. Het is bedoeld om van u te horen hoe bestaand beleid en beleid dat in ontwikkeling is u raakt.

Wanneer inspreken

Inspreken kan in de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen, u moet zich vooraf aanmelden. Dit kan voor uzelf of namens een groep inwoners. Hoe eerder u van zich laat horen, hoe meer en vaker dit leidt tot verandering. 

Waarom inspreken

U kunt inspreken om:

  • aandacht te vragen voor problematiek in de gemeente;
  • uw mening te geven over bestaand beleid en beleid dat in voorbereiding is;
  • invloed uit te oefenen op de besluitvorming;
  • op te komen voor uw belangen, die van uw buurt of uw wijk.

Raads- en commissieleden luisteren of gaan met u in gesprek. Met uw inspraak krijgen de fracties belangrijke informatie waarop zij hun oordeel kunnen vormen. 

Inspreken over een onderwerp op de agenda

Voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt kunt u inspreken over geagendeerde onderwerpen. U krijgt daarvoor 3 minuten de tijd. Aanmelden kan tot 12:00 uur op de werkdag voor de vergadering. Na de behandeling van het agendapunt krijgt u nog 1 minuut de tijd om te reageren. Kijk op raadsinformatie.stichtsevecht.nl om te kijken wanneer en welke onderwerpen op de agenda staan.

Inspreken over niet geagendeerde onderwerpen

Per vergadercyclus wordt een commissievergadering gekozen waarop deze mogelijkheid in de agenda wordt opgenomen. Aanmelden kan tot 12:00 uur de donderdag voor die vergadering. De invulling hiervan wordt bepaald door het aantal aanmeldingen en de aard van het onderwerp. De insteek is om ruim de tijd te kunnen nemen voor een gesprek.

Openbaar

Inspreken doet u in een openbare vergadering. Dit betekent dat er beelden en of geluidsopnamen worden gemaakt. De vergaderingen worden live uitgezonden en zijn te bekijken op deze pagina.

Voorbereiden

U kunt uw mening in uw eigen woorden naar voren brengen. Uit uw hoofd of van papier. Wilt u iets laten zien dan moet u hiervoor eerst toestemming vragen van de voorzitter.

  • Het onderwerp waarover u inspreekt moet altijd beleidsmatig van aard zijn. Als u het over de uitvoer van de gemeente wilt hebben dan kunt u een melding maken via Fixie of contact opnemen met de verantwoordelijke wethouder.
  • Tijdens het inspreken is het niet toegestaan om namen van ambtenaren te noemen. Het college is verantwoordelijk.

Aanmelden spreekrecht

Stuur een e-mail naar griffie@stichtsevecht.nl. Vermeld daarbij het onderwerp waarover u wilt inspreken. Of bel 0346 254275. U krijgt een bevestiging met de informatie waar en wanneer u verwacht wordt en bij wie u zich kunt melden.

Wilt u meer informatie over het spreekrecht? De griffie helpt u graag! Mail naar griffie@stichtsevecht.nl of bel 0346 254275. 

Flyer

Bekijk hier de flyer: Spreekrecht