Naam: Griffie

griffie@stichtsevecht.nl

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad?  Neem dan contact op met de griffie. De griffie werkt voor de gemeenteraad. De medewerkers van de griffie ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad. Zij stellen onder meer de agenda’s van de vergaderingen op en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. De griffie staat onder leiding van griffier Bianca Espeldoorn.

De griffie adviseert u graag over:

  • mogelijkheden om met gemeenteraadsleden in contact te komen
  • het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering of commissie
  • hoe u uw mening kunt laten horen bij een commissie of een vergadering van de gemeenteraad
  • deelname aan ‘met de gemeenteraad aan tafel’

Contact

Telefoonnummer: (0346) 25 42 75

E-mail: griffie@stichtsevecht.nl