College van burgemeester en wethouders

Naam: College van burgemeester en wethouders

bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. De burgemeester is voorzitter van het college en voorzitter van de raad.

Het college van Stichtse Vecht bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders.