wethouder Actief sinds 09 apr. 2024 Bekijk pagina

Algemeen

2e loco-burgemeester

Wethouder middelen, mobiliteit, grijs, toerisme en recreatie 

Taken:

 • financiën (inclusief project strategisch financieel beleid) (finance en control)
 • maatschappelijk vastgoed
 • publiek en burgerzaken
 • gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 • interne dienstverlening
 • bestuur en juridische zaken/ inkoop- en aanbestedingen
 • data en informatie
 • toezicht gemeenschappelijke regelingen
 • grijs (afval)
 • verkeer
 • cultuur (incl. lokale media)
 • monumenten
 • grondbedrijf
 • toerisme en recreatie en plassenschappen 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitatie qua)

 • Lid Algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid Bestuur Bedrijfsvoeringorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Bestuurlijk verantwoordelijke Omgevingsraad Schiphol
 • Plv lid Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
 • Bestuurlijk verantwoordelijke NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Bestuurlijk verantwoordelijke NV Vitens

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 09 apr. 2024 wethouder, College van burgemeester en wethouders
 • Actief sinds 09 apr. 2024 wethouder, College

2024

 • 19 dec. 2023 - 19 mrt. 2024 wethouder, College van burgemeester en wethouders
 • 19 dec. 2023 - 19 mrt. 2024 wethouder, College
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens