wethouder Actief sinds 07 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

3e locoburgemeester

Wethouder economie , duurzaamheid, sociaal domein en participatie

Taken:

 1. economie
 2. duurzaamheid en milieu (incl. RES)
 3. ruimtelijke ordening niet zijnde woningbouw
 4. personeel en organisatie (inclusief doorontwikkeling)
 5. sociaal domein: TIM SV
 6. sociaal domein: jeugdhulp
 7. sociaal domein: wmo
 8. inwonersparticipatie
 9. implementatie omgevingswet

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua): 

 • Voorzitter Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)
 • Deelnemer Expertmeeting Amsterdam 750 jaar, eerste kwartaal 2024

 

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  

 Geen nevenfuncties

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 07 jun. 2022 wethouder, College van burgemeester en wethouders
 • Actieve functie wethouder, College

2022

 • 30 mrt. 2022 - 07 jun. 2022 commissielid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens