Naam: Dick Polman

wethouder en 3e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders
College van burgemeester en wethouders wethouder en 3e locoburgemeester Actief sinds 07 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

3e locoburgemeester

Wethouder economie , duurzaamheid, sociaal domein en participatie

Taken:

 1. economie
 2. duurzaamheid en milieu (incl. RES)
 3. ruimtelijke ordening niet zijnde woningbouw
 4. personeel en organisatie (inclusief doorontwikkeling)
 5. sociaal domein: TIM SV
 6. sociaal domein: jeugdhulp
 7. sociaal domein: wmo
 8. inwonersparticipatie
 9. implementatie omgevingswet

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua): 

 • Voorzitter Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

 

 

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  

 Geen nevenfuncties

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 07 jun. 2022 wethouder en 3e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2022

 • 30 mrt. 2022 - 07 jun. 2022 commissielid, Commissies
 • 30 mrt. 2022 - 07 jun. 2022 commissielid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens