Jeroen Willem Klomps

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Jeroen Willem Klomps

Algemeen

Taken:

 

 1. Financiën
 2. gemeentelijke huisvesting en facilitaire zaken
 3. maatschappelijk vastgoed
 4. dienstverlening
 5. inkoop- en aanbestedingen
 6. toezicht gemeenschappelijke regelingen
 7. personeel en organisatie
 8. de omgevingswet
 9. verkeer
 10. cultuur (incl. lokale media)
 11. monumenten
 12. duurzaamheid en milieu
 13. grondbedrijf

 

1e locoburgemeester

 Wijkwethouder: Breukelen, Vreeland,  Nigtevecht en Nieuwersluis

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  

 • Voorzitter Raad van Commissarissen stichting Kansis en KansisGroen.
 • Voorzitter bestuur Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)
 • Voorzitter Bestuurstafel Duurzame Bereikbaarheid U10
 • Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Utrecht
 • Lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
 • Lid bestuur Opheffing BSWW
 • Lid Raad van Commissarissen stichting WerkwIJSS-schoon
 • Lid Regiegroep U10
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaventerrein Hilversum
 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Regiegroep Talent primair (samenwerkingsovereenkomst)
 • Plaatsvervangend lid Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz)

 

 Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:  

Bezoldigd:

 • Klomps Management & Consultancy

Onbezoldigd: 

 • Fundraiser Reumafonds

 

 

Functie historie

2021

 • 26 apr. 2018 - 07 sep. 2021 wethouder Middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur en 4e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2018

 • 01 dec. 2017 - 26 apr. 2018 gemeenteraadslid, tevens fractievoorzitter, VVD
 • 31 mrt. 2015 - 26 apr. 2018 gemeenteraadslid, Gemeenteraad

2017

 • 31 mrt. 2015 - 01 dec. 2017 gemeenteraadslid, VVD

2015

 • 31 mei 2011 - 31 mrt. 2015 commissielid, Commissies
 • 31 mei 2011 - 31 mrt. 2015 commissielid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens