Maarten van Dijk

Naam: Maarten van Dijk

wethouder Werk en inkomen, economie en leefomgeving en 2e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders
College van burgemeester en wethouders wethouder Werk en inkomen, economie en leefomgeving en 2e locoburgemeester Actief sinds 05 mrt. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

 Taken:

 1. economie
 2. horeca
 3. werk en inkomen
 4. toerisme
 5. recreatie en plassenschappen
 6. natuur en landschap
 7. subsidiebeleid
 8. gebiedsgericht werken
 9. openbaar beheer

 

2e locoburgemeester

Wijkwethouder: Loenen aan de Vecht, Loenersloot en Oud Zuilen

 

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden

 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid  en plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid namens dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht  van het bestuur Recreatie Midden Nederland
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid algemeen bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht
 • Mede-trekker Economic Board Utrecht/ Regionale Ontwikkelingsmaatschappij binnen de U10/U16
 • Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  


Bezoldigd

 • Geen
 • Gemeente Amsterdam (politiek verlof)

Onbezoldigd

 • geen

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 05 mrt. 2019 wethouder Werk en inkomen, economie en leefomgeving en 2e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2019

 • 27 mrt. 2014 - 05 mrt. 2019 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 27 mrt. 2014 - 05 mrt. 2019 gemeenteraadslid, tevens fractievoorzitter, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens