Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Maarten van Dijk

maarten.van.dijk@stichtsevecht.nl

Algemeen

 Taken:

 1. economie
 2. horeca
 3. werk en inkomen
 4. toerisme
 5. recreatie en plassenschappen
 6. natuur en landschap
 7. subsidiebeleid
 8. gebiedsgericht werken
 9. openbaar beheer

 

2e locoburgemeester

Wijkwethouder: Loenen aan de Vecht, Loenersloot en Oud Zuilen

 

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):  Lid algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden

 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid  en plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Lid namens dagelijks bestuur Plassenschap Loosdrecht  van het bestuur Recreatie Midden Nederland
 • Lid Gebiedscommissie Utrecht West
 • Lid algemeen bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht
 • Mede-trekker Economic Board Utrecht/ Regionale Ontwikkelingsmaatschappij binnen de U10/U16
 • Plaatsvervangend lid bestuur Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt :  


Bezoldigd

 • Geen
 • Gemeente Amsterdam (politiek verlof)

Onbezoldigd

 • geen

 

Functie historie

2022

 • 05 mrt. 2019 - 07 jun. 2022 wethouder Werk en inkomen, economie en leefomgeving en 2e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders

2019

 • 27 mrt. 2014 - 05 mrt. 2019 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
 • 27 mrt. 2014 - 05 mrt. 2019 gemeenteraadslid, tevens fractievoorzitter, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens