Naam: Ike Roetman

raadslid, tevens fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP
gemeenteraadslid, Gemeenteraad
ike.roetman.cu-sgp@raad-stichtsevecht.nl
raadslid, tevens fractievoorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Telefoonnummer   : (0346) 56 95 48
Mobiel nummer     : 06 21 52 44 73

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Product Owner bij KPN
  • Eigenaar Coachingspraktijk Ike Roetman

Onbezoldigd:

  • lid stuurgroep Platform Aanpak Laaggeletterdheid Stichtse Vecht
  • lid stuurgroeplid Voedselbank Stichtse Vecht

Functie historie

Heden

  • Actieve functie raadslid, tevens fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP
  • Actief sinds 27 mrt. 2014 gemeenteraadslid, Gemeenteraad

2014

  • 03 sep. 2011 - 27 mrt. 2014 commissielid, Commissies
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens