gemeenteraadslid Actief sinds 29 mei 2012 Bekijk pagina

Algemeen

Telefoonnummer   : (0346) 56 95 48
Mobiel nummer     : 06 21 52 44 73

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Eigenaar Coachingspraktijk Ike Roetman

Onbezoldigd:

  • lid stuurgroep Platform Aanpak Laaggeletterdheid Stichtse Vecht

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 29 mei 2012 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens