Naam: Ike Roetman

fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP
gemeenteraadslid, Gemeenteraad
commissievoorzitter, Commissies
ike.roetman.cu-sgp@raad-stichtsevecht.nl
fractievoorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Telefoonnummer   : (0346) 56 95 48
Mobiel nummer     : 06 21 52 44 73

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Product Owner bij KPN
  • Eigenaar Coachingspraktijk Ike Roetman

Onbezoldigd:

  • lid stuurgroep Platform Aanpak Laaggeletterdheid Stichtse Vecht

Functie historie

Heden

  • Actieve functie fractievoorzitter, ChristenUnie-SGP
  • Actief sinds 29 mei 2012 gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie commissievoorzitter, Commissies
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens