Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Financiën, 14 september 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Locatie: Breukelenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen.

 

Datum:
14 sep. 2021, 19:30
Locatie:
Breukelenzaal
Voorzitter:
Wim Ubaghs
Griffier:
Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

Agenda

Hoofdvergadering

Breukelenzaal
 • Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient iedereen zich van te voren te melden.

  Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke ondersteuning en (eventuele) insprekers.

  Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of luisteren.

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 13 september 2021, 12:00 uur.

   

   

 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

  Technische vragen over de Berap konden worden ingediend t/m woensdag 1 september 2021 12.00 uur.   

          

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:30 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen die onder Bestuur en Financiën vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 september 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorstel is 

  1. De Jaarrekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen goed te keuren en in te stemmen met het in rekening brengen van het negatieve resultaat bij de deelnemende gemeenten (aandeel Stichtse Vecht € 4.814).

  2.         In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de daarin voorgestelde bijdrageverhoging van € 51.406.

  3.         Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

  4.         De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:36:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voorstel is de Archiefverordening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening gemeente Stichtse Vecht 2016 en kennis te nemen van de Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Stichtse Vecht 2021.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 6. 20:25 Bestuursrapportage 2021

  Advies uitbrengen aan de raad

  Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting.

   

  De geactualiseerde grondexploitaties (geheim) liggen ter inzage bij de griffie. 

  Fragmenten
  Fragment 1 02:16:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten