Commissie Fysiek Domein 17 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Het Burgerinitiatief is besproken in de commissie fysiek domein van 9 januari, 5 februari, 12 en 13 maart 2019.
  Op 13 maart heeft de commissie gevraagd om via de burgemeester een externe procesmanager aan te zoeken die een gesprek moet hebben met de initiatiefgroep, Portaal en de wethouder.
  In de commissie zal een terugkoppeling plaatsvinden door de externe procesmanager, Theo van Eijk, van het gesprek met de initiatiefnemers, Portaal en wethouder. Het afrondend gesprek heeft plaatsvinden op 8 april 2019. Het advies van de externe procesmanager T. van Eijk en het gewijzigd raadsvoorstel is op 10 april 2019 gepubliceerd.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  N.B.: Betreft voortzetting van de vergadering van 16-4-2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)