Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatieve commissie II, 17 november 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

De raadscommissies vergaderen digitaal. Op deze pagina kunt u de vergadering live volgen.

Leden van de commissie en inwoners die gebruik maken van het spreekrecht melden zich in Digitale vergaderzaal 2.

Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Datum:
17 nov. 2020, 19:30
Locatie:
Digitale vergadering 2
Voorzitter:
Rick Nederend
Griffier:
Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering 2
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:37:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.

 • Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

 • Gemeentesecretaris Frank Halsema geeft een toelichting op de stand van zaken van de ambtelijke organisatie.

  Hierbij staat de doorontwikkeling van de organisatie en het thuiswerken vanwege de Covid-19 regels centraal.

 • Wethouder Maarten van Dijk heeft in de commissie Sociaal Domein van september om de commissie aangeboden bij te praten over de stand van zaken bij Kansis.

  Per 1 januari 2019 zijn de stichtingen Kansis en KansisGroen begonnen als het Werkbedrijf van gemeente Stichtse Vecht. Het werkbedrijf is ontstaan uit de voormalige gemeenschappelijke regeling PAUW bedrijven. Kansis biedt werkplekken aan inwoners die voor die tijd al een Wsw-indicatie of een Wsw-dienstverband hadden. Sinds 1 januari 2015 stromen er echter geen nieuwe mensen meer in de Wsw. Kansis zal zich de komende jaren dan ook moeten doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf die een bredere doelgroep bedient. De commssieleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen die daarvoor op dit moment bij Kansis in gang zijn gezet.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen