Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 08 juli 2014 19:30:00

Algemene vergader informatie

Op 25 juni is agendapunt 7.Subsidie clientenondersteuning stichting MEE aan de agenda toegevoegd.Agendapunt 1 is aangevuld met: overdracht hamer en ambtsketen aan burgemeester Spies.Er zijn twee een nieuwe agendapunten ingevoegd: Besluitenlijst raad 24 juni 2014 en Lijst ingekomen stukken, met de recent ontvangen stukken.De geplande tijd voor behandeling van het Raadsprogramma is n.a.v. de werksessie van 30 juni ingekort.Van de kaderstellende notitie beleidsplan Wmo is op 7 juli 2014 een gewijzigde versie geplaatst.De fracties van CDA en ChristenUnie-SGP hebben aangekondigd een motie in te dienen over de participatieverordening sociale zaken; de motie is onder de agenda geplaatst.

Datum:
08 jul. 2014, 19:30
Locatie:
4en1 theater
Voorzitter:
mevr. J.W.E. Spies
Griffier:
Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

Agenda

Hoofdvergadering

4en1 theater

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen