Ingekomen stukken

01. Januari 2021 - Raad 2 maart 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (22)

(1 - 20 van 22 documenten)

Lijst ingekomen stukken januari 2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken januari 2021 PDF, 119,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 ODRO - Reactie op de voorlopige zienswijze van Stichtse Vecht op de Kadernota ODRU 2022 + bijlage

Ingekomen stuk
G-01 ODRO - Reactie op de voorlopige zienswijze van Stichtse Vecht op de Kadernota ODRU 2022 + bijlage PDF, 5,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Reactie speeltuin Zebraspoor Maarssenbroek - 20210125

Ingekomen stuk
F-03 College van B&W - Reactie speeltuin Zebraspoor Maarssenbroek - 20210125 PDF, 210,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Normenkader Stichtse Vecht 2020

Ingekomen stuk
F-02 College van B&W - Normenkader Stichtse Vecht 2020 PDF, 162,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Reactie op ingekomen stuk C-02 (jan. raad 26-1-2021) inzake Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig -20210119_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Reactie op ingekomen stuk C-02 (jan. raad 26-1-2021) inzake Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig -20210119_Geredigeerd PDF, 137,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-04 G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd PDF, 75,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Bijlage G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-04 Bijlage G.J. Legal advocaten, namens inwoners - OvGB, Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning Slootdijk 1 - 20210125_Geredigeerd PDF, 562,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Vechtplassencommissie Stichtse Vecht - RvS-Schulp - 20210121_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-01 Vechtplassencommissie Stichtse Vecht - RvS-Schulp - 20210121_Geredigeerd PDF, 1,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Brief Economische Visie - 20210120_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-16 Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - Brief Economische Visie - 20210120_Geredigeerd PDF, 2,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Provincie Utrecht - Beoordeling begroting 2021 en jaarrekening 2019_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-15 Provincie Utrecht - Beoordeling begroting 2021 en jaarrekening 2019_Geredigeerd PDF, 1,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Hof van Twente - Motie Huishoudelijke Ondersteuning 2021_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-14 Gemeente Hof van Twente - Motie Huishoudelijke Ondersteuning 2021_Geredigeerd PDF, 305,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit - Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden + bijlage

Ingekomen stuk
A-13 Platform Gemeenten en Digitale Connectiviteit - Oprichting Platform voor gemeenteraadsleden + bijlage PDF, 215,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers - Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG

Ingekomen stuk
A-12 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers - Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNG PDF, 305,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 SP Stichtse Vecht - commentaar op antwoorden brief 6 jan - 20210129

Ingekomen stuk
A-11 SP Stichtse Vecht - commentaar op antwoorden brief 6 jan - 20210129 PDF, 371,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG - Lbr. 21_008 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissies - 20210129

Ingekomen stuk
A-10 VNG - Lbr. 21_008 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissies - 20210129 PDF, 110,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG - Raadsledennieuwsbrief - januari 2021 - 20210129

Ingekomen stuk
A-09 VNG - Raadsledennieuwsbrief - januari 2021 - 20210129 PDF, 136,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG - Lbr. 21_007 - Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 20210129

Ingekomen stuk
A-08 VNG - Lbr. 21_007 - Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 20210129 PDF, 111,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Inwoners - Mail aan de gemeenteraad Stichtse Vecht inzake herbestemmingsplan Oostwaard - 20210121_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-07 Inwoners - Mail aan de gemeenteraad Stichtse Vecht inzake herbestemmingsplan Oostwaard - 20210121_Geredigeerd PDF, 126,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG - Lbr 21_005 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24 - 20210126

Ingekomen stuk
A-06 VNG - Lbr 21_005 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 24 - 20210126 PDF, 108,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG - Lbr. 21_004 - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire - 20210125

Ingekomen stuk
A-05 VNG - Lbr. 21_004 - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire - 20210125 PDF, 110,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar