Ingekomen stukken

02 - februari 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (16)

C-01 Voorzitter GWPU en hsv Breukelen - Zienswijze Omgevingswet_Geredigeerd

Ingekomen stukken
C-01 Voorzitter GWPU en hsv Breukelen - Zienswijze Omgevingswet_Geredigeerd PDF, 144,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Nationale Boomfeestdag - 18 maart 2020 Nationale Boomfeestdag - 20200205

Ingekomen stukken
A-01 Nationale Boomfeestdag - 18 maart 2020 Nationale Boomfeestdag - 20200205 PDF, 72,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Gemeente Stede broec - Motie afschaffen verhuurdersheffing - 20200203_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-02 Gemeente Stede broec - Motie afschaffen verhuurdersheffing - 20200203_Geredigeerd PDF, 560,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College van B&W - Brief reactie vooroverleg POVI_Geredigeerd

Ingekomen stukken
H-01 College van B&W - Brief reactie vooroverleg POVI_Geredigeerd PDF, 17,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Gemeente Steenbergen - Motie Afbouwen verhuurdersverklaring - 20200205_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-03 Gemeente Steenbergen - Motie Afbouwen verhuurdersverklaring - 20200205_Geredigeerd PDF, 3,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Programmabureau Stuurgroep Groene Hart - Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik - 20200211_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-04 Programmabureau Stuurgroep Groene Hart - Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik - 20200211_Geredigeerd PDF, 5,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-02 College van B&W - Kappen bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon - reactie aan bewoners naar raad_Geredigeerd

Ingekomen stukken
H-02 College van B&W - Kappen bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon - reactie aan bewoners naar raad_Geredigeerd PDF, 151,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Gemeente Almelo - Motie Behoud autonomie lokale rekenkamer (functie)s - 20200214_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-06 Gemeente Almelo - Motie Behoud autonomie lokale rekenkamer (functie)s - 20200214_Geredigeerd PDF, 841,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 Gemeente Nieuwegein - Motie Trap op Trap af - 20200214_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-05 Gemeente Nieuwegein - Motie Trap op Trap af - 20200214_Geredigeerd PDF, 3,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners - Landingsplaats voor de Omgevingswet + Bijlage _Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-10 Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners - Landingsplaats voor de Omgevingswet + Bijlage _Geredigeerd PDF, 527,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 AVU - Ontwerpbegroting 2021

Ingekomen stukken
G-01 AVU - Ontwerpbegroting 2021 PDF, 1,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Rekenkamercommissie - Aanbiedingsbrief + Rapport Rekenkamercommissie Gebiedsgericht werken Stichtse Vecht

Ingekomen stukken
A-11 Rekenkamercommissie - Aanbiedingsbrief + Rapport Rekenkamercommissie Gebiedsgericht werken Stichtse Vecht PDF, 2,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 Prov. Utrecht Commissaris van de koning - Eervol ontslag waamemerschap burgemeester_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-09 Prov. Utrecht Commissaris van de koning - Eervol ontslag waamemerschap burgemeester_Geredigeerd PDF, 4,89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Meldpunt Jeugdzorg - Brief zorgen instellingen jeugdzorg - 20200228

Ingekomen stukken
A-13 Meldpunt Jeugdzorg - Brief zorgen instellingen jeugdzorg - 20200228 PDF, 344,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 gemeente Hilvarenbeek - Motie inzake 5G - 20200225_Geredigeerd

Ingekomen stukken
A-14 gemeente Hilvarenbeek - Motie inzake 5G - 20200225_Geredigeerd PDF, 2,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst ingekomen stukken februari 2020

Ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken februari 2020 PDF, 143,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar