Ingekomen stukken

03. maart 2021 - Raad 30 maart 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (22)

(1 - 20 van 22 documenten)

G-01 Recreatie Midden Nederland - Vastgestelde kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht en nota van antwoord - 20210301_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-01 Recreatie Midden Nederland - Vastgestelde kadernota 2022 Plassenschap Loosdrecht en nota van antwoord - 20210301_Geredigeerd PDF, 876,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Recreatie Midden Nederland - Uitgangspunten begroting 2022 Stichtse Groenlanden - 20210303_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-02 Recreatie Midden Nederland - Uitgangspunten begroting 2022 Stichtse Groenlanden - 20210303_Geredigeerd PDF, 1,54 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Recreatie Midden Nederland - Voortgang van de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen -20210303

Ingekomen stuk
G-03 Recreatie Midden Nederland - Voortgang van de toekomstige samenwerking van de recreatieschappen -20210303 PDF, 1,24 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG - Lbr. 21_014 - Opensteling vacatures in VNG bestuur en commissies - 20210305

Ingekomen stuk
A-02 VNG - Lbr. 21_014 - Opensteling vacatures in VNG bestuur en commissies - 20210305 PDF, 123,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Provincie Utrecht - Afschrift toezichtbrief Omgevingsrecht - 20200302

Ingekomen stuk
A-01 Provincie Utrecht - Afschrift toezichtbrief Omgevingsrecht - 20200302 PDF, 3,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Veiligheidseffectrapportage 2020

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Veiligheidseffectrapportage 2020 PDF, 757,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 VNG - Lbr. 21-016 - Standaardverklaring per 1-4-2021 API-standaarden voor zaakgericht werken -20210309

Ingekomen stuk
A-03 VNG - Lbr. 21-016 - Standaardverklaring per 1-4-2021 API-standaarden voor zaakgericht werken -20210309 PDF, 196,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Rechtbank Midden-Nederland - gemeenteraad aangemerkt als belanghebbende - 20210126_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-04 Rechtbank Midden-Nederland - gemeenteraad aangemerkt als belanghebbende - 20210126_Geredigeerd PDF, 1,53 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Memo Stand Herijking Gemeentefonds februari 2021 + bijlagen

Ingekomen stuk
F-02 College van B&W - Memo Stand Herijking Gemeentefonds februari 2021 + bijlagen PDF, 2,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 VNG - Lbr. 21_018 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 27 - 20210312

Ingekomen stuk
A-06 VNG - Lbr. 21_018 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 27 - 20210312 PDF, 110,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-04 College van B&W - Huisvesting ICSV n.a.v. bericht 12-3-2021 - 20210309_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-04 College van B&W - Huisvesting ICSV n.a.v. bericht 12-3-2021 - 20210309_Geredigeerd PDF, 1.021,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 VNG - Lbr. 21_019 - Arbitrage over tekorten jeugdzorg - 20210312

Ingekomen stuk
A-07 VNG - Lbr. 21_019 - Arbitrage over tekorten jeugdzorg - 20210312 PDF, 107,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-06 College van B&W - Reactie brief B-02 - 20210315

Ingekomen stuk
F-06 College van B&W - Reactie brief B-02 - 20210315 PDF, 145,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 Beroeps Organisatie kunstenaars BOK - Geld dat is bedoeld voor kunst en cultuur -20210301

Ingekomen stuk
A-08 Beroeps Organisatie kunstenaars BOK - Geld dat is bedoeld voor kunst en cultuur -20210301 PDF, 304,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-07 College van B&W - reactie Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 - 20210317_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-07 College van B&W - reactie Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 - 20210317_Geredigeerd PDF, 1,21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-08 College van B&W - reactie op IRP U10 - 20210317_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-08 College van B&W - reactie op IRP U10 - 20210317_Geredigeerd PDF, 5,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Vereniging Eigen Huis - VEH - Betrek bewoners bij de RES -20210318_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-10 Vereniging Eigen Huis - VEH - Betrek bewoners bij de RES -20210318_Geredigeerd PDF, 83,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente Ronde Venen - College van gemeente De Ronde Venen legt voorstel zoekgebieden voor aan de raad -20210318

Ingekomen stuk
A-11 Gemeente Ronde Venen - College van gemeente De Ronde Venen legt voorstel zoekgebieden voor aan de raad -20210318 PDF, 176,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoners - Onrust bewoners over bouw pand Laan van zuilenveld -20210308

Ingekomen stuk
B-01 Inwoners - Onrust bewoners over bouw pand Laan van zuilenveld -20210308 PDF, 365,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Brief Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder Herenweg - Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - 20210315_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-03 Brief Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder Herenweg - Werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - 20210315_Geredigeerd PDF, 237,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar