Ingekomen stukken

10. oktober 2022 - raad 1 november 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (13)

G-D-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 -20221004

Ingekomen stuk
G-D-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 -20221004 PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 Pl. Loosdrecht - Aanbiedingsbrief en financiële stukken voor zienswijze LSD - 20221005_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-03 Pl. Loosdrecht - Aanbiedingsbrief en financiële stukken voor zienswijze LSD - 20221005_Geredigeerd PDF, 4,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Provincie Utrecht - Afschrift toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders eerste helft 2022 gem. S.V. aan gemeenteraad - 20221005_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-01 Provincie Utrecht - Afschrift toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders eerste helft 2022 gem. S.V. aan gemeenteraad - 20221005_Geredigeerd PDF, 705,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-B-02 Recreatieschap St. Groenlanden - Informatie inzake zw procedure en benoemen leden AB Recr. St. Groenlanden - 20221005

Ingekomen stuk
G-B-02 Recreatieschap St. Groenlanden - Informatie inzake zw procedure en benoemen leden AB Recr. St. Groenlanden - 20221005 PDF, 131,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 Inwoner - Brief DC Oud Zuilen aan Raadsommissie BP De Vecht - 20221006_Geredigeerd

Ingekomen stuk
D-01 Inwoner - Brief DC Oud Zuilen aan Raadsommissie BP De Vecht - 20221006_Geredigeerd PDF, 95,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Inwoner - Ontmoetingsruimte in Maarssen-dorp - 20221008

Ingekomen stuk
A-02 Inwoner - Ontmoetingsruimte in Maarssen-dorp - 20221008 PDF, 205,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 Pl. Loosdrecht - Extra info zienswijzen Plassenschap - 20221006

Ingekomen stuk
G-A-04 Pl. Loosdrecht - Extra info zienswijzen Plassenschap - 20221006 PDF, 203,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Meldpunt rookoverlast - Brandbrief Het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of vuurkorven + bijlage -20221010_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-03 Meldpunt rookoverlast - Brandbrief Het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of vuurkorven + bijlage -20221010_Geredigeerd PDF, 1,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Natuur en Milieufederatie Utrecht - Adviesrecht gemeenteraad over afwijking van omgevingsplan en Lijst BOPA -20221011_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-04 Natuur en Milieufederatie Utrecht - Adviesrecht gemeenteraad over afwijking van omgevingsplan en Lijst BOPA -20221011_Geredigeerd PDF, 205,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van BenW - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2021

Ingekomen stuk
F-01 College van BenW - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2021 PDF, 5,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VPPG onafhankelijke vakbond voor raadsleden - Contributie beroepsvereniging -20221017

Ingekomen stuk
A-05 VPPG onafhankelijke vakbond voor raadsleden - Contributie beroepsvereniging -20221017 PDF, 301,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-02 Qumey Metaal Inspraakreactie Voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier Geredigeerd

Ingekomen stuk
D-02 Qumey Metaal Inspraakreactie Voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier Geredigeerd PDF, 159,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lijst ingekomen stukken oktober 2022 - def

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken oktober 2022 - def PDF, 100,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar