Ingekomen stukken

10. oktober 2022 - raad 1 november 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (13)

Lijst ingekomen stukken oktober 2022 - def.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-oktober-2022-def-1.pdf PDF, 100,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 Pl. Loosdrecht - Aanbiedingsbrief en financiële stukken voor zienswijze LSD - 20221005_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-03-Pl-Loosdrecht-Aanbiedingsbrief-en-financiele-stukken-voor-zienswijze-LSD-20221005-Geredigeerd.pdf PDF, 4,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-01 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 -20221004.pdf

Ingekomen stuk
G-D-01-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Zienswijzeprocedure-2e-begrotingswijziging-2022-en-ontwerpbegroting-2023-20221004.pdf PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 Recreatieschap St. Groenlanden - Informatie inzake zw procedure en benoemen leden AB Recr. St. Groenlanden - 20221005.pdf

Ingekomen stuk
G-A-02-Recreatieschap-St-Groenlanden-Informatie-inzake-zw-procedure-en-benoemen-leden-AB-Recr-St-Groenlanden-20221005.pdf PDF, 131,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 Pl. Loosdrecht - Extra info zienswijzen Plassenschap - 20221006.pdf

Ingekomen stuk
G-A-04-Pl-Loosdrecht-Extra-info-zienswijzen-Plassenschap-20221006.pdf PDF, 203,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van BenW - Interbestuurlijk toezicht - Rapportage Systematische toezichtinformatie 2021.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-BenW-Interbestuurlijk-toezicht-Rapportage-Systematische-toezichtinformatie-2021.pdf PDF, 5,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-02 Qumey Metaal - Inspraakreactie Voorontwerp bestemmingsplan Ruimtekwartier_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
D-02-Qumey-Metaal-Inspraakreactie-Voorontwerp-bestemmingsplan-Ruimtekwartier-Geredigeerd.pdf PDF, 159,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 Inwoner - Brief DC Oud Zuilen aan Raadsommissie BP De Vecht - 20221006_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
D-01-Inwoner-Brief-DC-Oud-Zuilen-aan-Raadsommissie-BP-De-Vecht-20221006-Geredigeerd.pdf PDF, 95,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VPPG onafhankelijke vakbond voor raadsleden - Contributie beroepsvereniging -20221017.pdf

Ingekomen stuk
A-05-VPPG-onafhankelijke-vakbond-voor-raadsleden-Contributie-beroepsvereniging-20221017.pdf PDF, 301,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 Natuur en Milieufederatie Utrecht - Adviesrecht gemeenteraad over afwijking van omgevingsplan en Lijst BOPA -20221011_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-04-Natuur-en-Milieufederatie-Utrecht-Adviesrecht-gemeenteraad-over-afwijking-van-omgevingsplan-en-Lijst-BOPA-20221011-Geredigeerd.pdf PDF, 205,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Meldpunt rookoverlast - Brandbrief Het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of vuurkorven + bijlage -20221010_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-03-Meldpunt-rookoverlast-Brandbrief-Het-verbranden-van-afval-in-houtkachels-alles-branders-of-vuurkorven-bijlage-20221010-Geredigeerd.pdf PDF, 1,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Inwoner - Ontmoetingsruimte in Maarssen-dorp - 20221008.pdf

Ingekomen stuk
A-02-Inwoner-Ontmoetingsruimte-in-Maarssen-dorp-20221008.pdf PDF, 205,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-01 Provincie Utrecht - Afschrift toezichtbrief IBT huisvesting vergunninghouders eerste helft 2022 gem. S.V. aan gemeenteraad - 20221005_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-01-Provincie-Utrecht-Afschrift-toezichtbrief-IBT-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2022-gem-S-V-aan-gemeenteraad-20221005-Geredigeerd.pdf PDF, 705,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar