Ingekomen stukken

11 - november 2018

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(23)

Lijst ingekomen stukken november 2018.pdf

Ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-november-2018.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

H-01 College van B&W - Informatie over procesverloop dossier Schiphol + bijlagen.pdf

Ingekomen stukken
H-01-College-van-B-W-Informatie-over-procesverloop-dossier-Schiphol-bijlagen.pdf PDF, 1.16 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 VRU - Kadernota 2020 + aanbiedingsbrief_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
G-04-VRU-Kadernota-2020-aanbiedingsbrief-Geredigeerd.pdf PDF, 3.49 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 Recreatie Midden-Nederland - Ontwerp Kadernota Plassenschap Loosdrecht e.o. 2020 incl verzoek tot zienswijze_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
G-02-Recreatie-Midden-Nederland-Ontwerp-Kadernota-Plassenschap-Loosdrecht-e-o-2020-incl-verzoek-tot-zienswijze-Geredigeerd.pdf PDF, 514 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-17 Uitgangspunten Programmabegroting 2020.pdf

Ingekomen stukken
B-17-Uitgangspunten-Programmabegroting-2020.pdf PDF, 240 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-17 Kadernota 2019-2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden_dig_def.pdf

Ingekomen stukken
B-17-Kadernota-2019-2022-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-dig-def.pdf PDF, 16.35 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-17 Aanleverschema PC-producten Stichtse Groenlanden 2019.pdf

Ingekomen stukken
B-17-Aanleverschema-PC-producten-Stichtse-Groenlanden-2019.pdf PDF, 257 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-13 Raadsbesluit en toezegging Zandpad 11-2017.pdf

Ingekomen stukken
B-13-Raadsbesluit-en-toezegging-Zandpad-11-2017.pdf PDF, 2.98 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-13 Publicatie Zandpad Staatscourant+Gemeenteblad 2018.pdf

Ingekomen stukken
B-13-Publicatie-Zandpad-Staatscourant-Gemeenteblad-2018.pdf PDF, 4.15 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-13 Info Fietsstraat 2018.pdf

Ingekomen stukken
B-13-Info-Fietsstraat-2018.pdf PDF, 2.43 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-12 Dorpsraad Vreeland - Reactie aan Prov. Utrecht op denkrichtingen ontwikkeling N201 (zonder handtekening).pdf

Ingekomen stukken
B-12-Dorpsraad-Vreeland-Reactie-aan-Prov-Utrecht-op-denkrichtingen-ontwikkeling-N201-zonder-handtekening.pdf PDF, 118 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-10 Berlimont CMC Consulting - Nietigheid WMO Afkoop + bijlage Burgerinitiatief Breukelmans-Smulders_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
B-10-Berlimont-CMC-Consulting-Nietigheid-WMO-Afkoop-bijlage-Burgerinitiatief-Breukelmans-Smulders-Geredigeerd.pdf PDF, 1.7 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-09 W. Spaans vz Burgercomite Nederland - Volksreferendum buiten de Kieswet 20 maart 2019.pdf

Ingekomen stukken
B-09-W-Spaans-vz-Burgercomite-Nederland-Volksreferendum-buiten-de-Kieswet-20-maart-2019.pdf PDF, 171 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-08 Dorpraad Loenen aan de Vecht - N201, verzoek uitstel besluit + bijl. Brief aan provincie_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
B-08-Dorpraad-Loenen-aan-de-Vecht-N201-verzoek-uitstel-besluit-bijl-Brief-aan-provincie-Geredigeerd.pdf PDF, 122 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-07 Diverse wijkcommissies - Bezwaren t.a.v. ontwerp bestemmingsplan Bisonspoor 2020 P2 en P3.pdf

Ingekomen stukken
B-07-Diverse-wijkcommissies-Bezwaren-t-a-v-ontwerp-bestemmingsplan-Bisonspoor-2020-P2-en-P3.pdf PDF, 176 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Berlimont CMC Consulting -Verzoek nietigverklaring WMO Overeenkomsten Afkoop Regresrecht vanwege falen en dwalen_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
B-06-Berlimont-CMC-Consulting-Verzoek-nietigverklaring-WMO-Overeenkomsten-Afkoop-Regresrecht-vanwege-falen-en-dwalen-Geredigeerd.pdf PDF, 1.6 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-04 Stichting Letselschade en gerechtigheid - Dwaling bij het WMO Regres Convenant tussen VNG en Verbond van Verzekeraars + bijlage.pdf

Ingekomen stukken
B-04-Stichting-Letselschade-en-gerechtigheid-Dwaling-bij-het-WMO-Regres-Convenant-tussen-VNG-en-Verbond-van-Verzekeraars-bijlage.pdf PDF, 242 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 Natuur en Milieufederatie Utrecht - Gemeente compenseert haar CO2 uitstoot in eigen regio.pdf

Ingekomen stukken
A-05-Natuur-en-Milieufederatie-Utrecht-Gemeente-compenseert-haar-CO2-uitstoot-in-eigen-regio.pdf PDF, 275 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 NBPB - Beschermingsbewindvoering_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
A-04-NBPB-Beschermingsbewindvoering-Geredigeerd.pdf PDF, 656 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Min. van BiZa en Koninkrijksrelaties - Bestuurlijke aandacht voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stukken
A-03-Min-van-BiZa-en-Koninkrijksrelaties-Bestuurlijke-aandacht-voor-de-Landelijke-Aanpak-Adreskwaliteit-Geredigeerd.pdf PDF, 5.27 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar