Ingekomen stukken

11. november 2021 - raad 21 december 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (27)

(1 - 20 van 27 documenten)

Lijst ingekomen stukken november 2021 - def na raad 22-12-2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken november 2021 - def na raad 22-12-2021 PDF, 104,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-06 VRU - Kadernota 2023 - 20211122_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-06 VRU - Kadernota 2023 - 20211122_Geredigeerd PDF, 1,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Aanbiedingsbrief nieuwe organisatie SGL + bijlagen_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Aanbiedingsbrief nieuwe organisatie SGL + bijlagen_Geredigeerd PDF, 3,64 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 VRU - Brief aan gemeenteraad oprichting St. Risicobeheer Veiligheidsregio's - 20211112_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-03 VRU - Brief aan gemeenteraad oprichting St. Risicobeheer Veiligheidsregio's - 20211112_Geredigeerd PDF, 638,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-02 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Stukken voor deelnemers Recreatieschap Stichtse Groenlanden -20211102

Ingekomen stuk
G-D-02 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Stukken voor deelnemers Recreatieschap Stichtse Groenlanden -20211102 PDF, 1,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-01 Plassenschap Loosdrecht - Transitie recreatieschappen Stukken voor deelnemers Plassenschap Loosdrecht -20211102

Ingekomen stuk
G-D-01 Plassenschap Loosdrecht - Transitie recreatieschappen Stukken voor deelnemers Plassenschap Loosdrecht -20211102 PDF, 1,89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-02 Wijkcommissie Vrienden van het Wijkpark - Nieuwe manier van (samen)werken_reacties wijkcie Maarssenbroek - 20211112

Lijst ingekomen stukken
C-02 Wijkcommissie Vrienden van het Wijkpark - Nieuwe manier van (samen)werken_reacties wijkcie Maarssenbroek - 20211112 PDF, 83,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoner - carport Kamelenspoor - 20211127

Ingekomen stuk
B-01 Inwoner - carport Kamelenspoor - 20211127 PDF, 195,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-24 Jeugdzorg Nederland - Brief aan college van B&W en de raad m.b.t. Arbeidsmarkt jeugdzorg - 20211109_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-24 Jeugdzorg Nederland - Brief aan college van B&W en de raad m.b.t. Arbeidsmarkt jeugdzorg - 20211109_Geredigeerd PDF, 1,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 VNG - Lbr. 21_077 - Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022 - 20211117

Ingekomen stuk
A-23 VNG - Lbr. 21_077 - Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022 - 20211117 PDF, 108,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-22 Piratenpartij Delft - Principes voor digitale soevereiniteit - 20211128

Ingekomen stuk
A-22 Piratenpartij Delft - Principes voor digitale soevereiniteit - 20211128 PDF, 349,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 Dhr. Land - Ingezonden stuk & inspreek stuk Cie 30 nov 2021 inzake zienswijze Omgevingsvisie - 20211130

Ingekomen stuk
A-21 Dhr. Land - Ingezonden stuk & inspreek stuk Cie 30 nov 2021 inzake zienswijze Omgevingsvisie - 20211130 PDF, 199,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-20 Nederland Wordt Beter -Verzoek +Motie aan gemeenteraad stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet -20211129

Ingekomen stuk
A-20 Nederland Wordt Beter -Verzoek +Motie aan gemeenteraad stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet -20211129 PDF, 289,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 VNG - Nieuwsledenbrief asiel en immigratie nr. 1 - 20211124

Ingekomen stuk
A-19 VNG - Nieuwsledenbrief asiel en immigratie nr. 1 - 20211124 PDF, 105,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 VNG - Lbr. 21-079 - Verplaatsing uitgestelde ALV naar 11 februari 2022 en informele bestuurlijke sessies 26 november a.s -20211123

Ingekomen stuk
A-18 VNG - Lbr. 21-079 - Verplaatsing uitgestelde ALV naar 11 februari 2022 en informele bestuurlijke sessies 26 november a.s -20211123 PDF, 173,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Vocus - Watertoren Breukelen - brief omwonenden - 20211119

Ingekomen stuk
A-17 Vocus - Watertoren Breukelen - brief omwonenden - 20211119 PDF, 1.005,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr 37 Nieuwsledenbrief Coronacrisis - 20211119

Ingekomen stuk
A-16 VNG - Lbr 37 Nieuwsledenbrief Coronacrisis - 20211119 PDF, 108,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 VNG - Lbr. 21-078 - Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd Inwoner -20211118

Ingekomen stuk
A-15 VNG - Lbr. 21-078 - Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd Inwoner -20211118 PDF, 173,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Gemeente Moerdijk - aangenomen motie periodiek borstonderzoek door gemeenteraad Moerdijk -20211117_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-14 Gemeente Moerdijk - aangenomen motie periodiek borstonderzoek door gemeenteraad Moerdijk -20211117_Geredigeerd PDF, 431,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht - Brochure-Geopark Gooi en Vecht - fundament van onze samenleving - 20211113

Ingekomen stuk
A-13 Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht - Brochure-Geopark Gooi en Vecht - fundament van onze samenleving - 20211113 PDF, 172,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar