Commissie Bestuur en Financiën 24 januari 2019 18:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan de bespreking van het onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot woensdag 23 januari, 12:00 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel is:
  1. Een extra krediet van € 338.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis van Boom en Bosch in Breukelen;
  2. De extra jaarlasten op te nemen in de Kadernota voor 2020,

  dan wel (indien er geen meerderheid is voor beslispunten 1 en 2);

  3. Het college de opdracht te geven om met een raadsvoorstel te komen voor het onderzoeken van één of twee andere varianten voor een nieuwe raadszaal of vergadercentrum.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)