Ingekomen stukken

04. april 2021 - Raad 11 mei 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

(1 - 20 van 31 documenten)

Lijst ingekomen stukken april 2021

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken april 2021 PDF, 127,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-04 VRU - Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021 -20210415_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-04 VRU - Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021 -20210415_Geredigeerd PDF, 11,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 ODRU - Verzoek om zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) Begroting 2022 van de ODRU -20210412_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-03 ODRU - Verzoek om zienswijze eerste (ontwerp) Begrotingswijziging 2021 en (ontwerp) Begroting 2022 van de ODRU -20210412_Geredigeerd PDF, 6,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-02 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden - 20210412_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-02 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarrekening 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden - 20210412_Geredigeerd PDF, 25,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-01 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 Plassenschap Loosdrecht - 20210409_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-01 Recreatie Midden Nederland - Ontwerp Begroting 2022 en Ontwerp Jaarverslag en -rekening 2020 Plassenschap Loosdrecht - 20210409_Geredigeerd PDF, 5,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-05 ODRU - Het jaar 2020 in vogelvlucht -20210415

Ingekomen stuk
G-A-05 ODRU - Het jaar 2020 in vogelvlucht -20210415 PDF, 502,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 GGDrU - jaarstukken en publieksjaarverslag 2020 - 20210414_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-04 GGDrU - jaarstukken en publieksjaarverslag 2020 - 20210414_Geredigeerd PDF, 4,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-03 ODRU - Aanbieding Jaarstukken ODRU 2020 -20210413_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-03 ODRU - Aanbieding Jaarstukken ODRU 2020 -20210413_Geredigeerd PDF, 8,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 Provincie Utrecht - Toekomstige samenwerking Plassenschap Loosdrecht + bijlagen -20210413

Ingekomen stuk
G-A-02 Provincie Utrecht - Toekomstige samenwerking Plassenschap Loosdrecht + bijlagen -20210413 PDF, 2,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 Provincie Utrecht - Toekomstige Samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden + bijlagen -20210413

Ingekomen stuk
G-A-01 Provincie Utrecht - Toekomstige Samenwerking Recreatieschap Stichtse Groenlanden + bijlagen -20210413 PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Reactie op brief Bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder dd 14-3-2021 inzake informatievezoek werkzaamheden Gageldijk-Herenweg -20210406

Ingekomen stuk

C-02 Diverse bewoners Sluysoort Maarssen - Bp Oostwaard 9 te Maarssen -20210406_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-02 Diverse bewoners Sluysoort Maarssen - Bp Oostwaard 9 te Maarssen -20210406_Geredigeerd PDF, 2,65 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 VNG - Lbr. A-2321_029 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 20210430

Ingekomen stuk
A-23 VNG - Lbr. A-2321_029 - Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw - 20210430 PDF, 112,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-22 Klankbordgroep AGW - Bief aan raden en collleges NOVI Groene Hart gemeenten - acteer nu - 20210430_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-22 Klankbordgroep AGW - Bief aan raden en collleges NOVI Groene Hart gemeenten - acteer nu - 20210430_Geredigeerd PDF, 77,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 VNG Raadsledennieuwsbrief - april (online bijeenkomsten en nieuws over o.a. raadsakkoorden, herijking gemeentefonds, Omgevingswet, integriteit) - 20210430

Ingekomen stuk

A-20 Motie Lokaal PeelMaas - Vreemd aan de orde van de Dag - Borstonderzoek Vrouwen (aangenomen) - 20210426

Ingekomen stuk
A-20 Motie Lokaal PeelMaas - Vreemd aan de orde van de Dag - Borstonderzoek Vrouwen (aangenomen) - 20210426 PDF, 398,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 Leven met de Aarde - Wereld Aarde dag in uw gemeente - 20210422

Ingekomen stuk
A-19 Leven met de Aarde - Wereld Aarde dag in uw gemeente - 20210422 PDF, 191,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 VNG - Ledenbrief - Compensatie tekorten Jeugdzorg - 20210423

Ingekomen stuk
A-18 VNG - Ledenbrief - Compensatie tekorten Jeugdzorg - 20210423 PDF, 111,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Bureau Objectief - Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop - 20210423_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-17 Bureau Objectief - Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop - 20210423_Geredigeerd PDF, 6,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche - rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit - 20210423

Ingekomen stuk
A-16 Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche - rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit - 20210423 PDF, 1,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar