Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Stichtse Vecht bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken. Heeft u een auditieve beperking en is er een onderwerp dat u graag wilt volgen of waarvan u het woordelijk verslag wilt kunnen teruglezen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@stichtsevecht.nl.

Bestuursorganen

Commissie Bestuur en Financiën

Commissie Sociaal en Fysiek Domein

Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën

Commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein

Commissie Fysiek Domein en Bestuur en Financiën

Commissie Sociaal en Fysiek Domein en Bestuur en Financiën

Commissie Fysiek en Sociaal Domein

Informatieve commissie III

 
Gearchiveerde bestuursorganen