Ingekomen stukken

02. Februari 2022 - raad 8 maart 2022

download

Exporteren naar

PDF Excel

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(29)

Lijst ingekomen stukken februari 2022 - DEF.pdf

Lijst ingekomen stukken
Lijst-ingekomen-stukken-februari-2022-DEF-1.pdf PDF, 107 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-07 Plassenschap Loosdrecht - 1e Begrotingswijziging - 20220223_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
G-D-07-Plassenschap-Loosdrecht-1e-Begrotingswijziging-20220223-Geredigeerd.pdf PDF, 971 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 1e Begrotingswijziging 2022 -20220221.pdf

Ingekomen stuk
G-D-05-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-1e-Begrotingswijziging-2022-20220221.pdf PDF, 556 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Uitgangspunten begroting 2023 -20220221.pdf

Ingekomen stuk
G-D-04-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-Ontwerp-Uitgangspunten-begroting-2023-20220221.pdf PDF, 655 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2023 voor zienswijze -20220221.pdf

Ingekomen stuk
G-D-03-Plassenschap-Loosdrecht-Ontwerp-Kadernota-2023-voor-zienswijze-20220221.pdf PDF, 506 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-06 AVU - Concept-jaarstukken 2021 -20220222.pdf

Ingekomen stuk
G-A-06-AVU-Concept-jaarstukken-2021-20220222.pdf PDF, 1.11 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 AVU - Nazending bijlage vergadering AVU AB 16 02 2022 -20220208.pdf

Ingekomen stuk
G-A-02-AVU-Nazending-bijlage-vergadering-AVU-AB-16-02-2022-20220208.pdf PDF, 3.22 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 AVU - Vergadering Algemeen Bestuur AVU 16 02 2022 -20220203.pdf

Ingekomen stuk
G-A-01-AVU-Vergadering-Algemeen-Bestuur-AVU-16-02-2022-20220203.pdf PDF, 1.48 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Beantwoording B-01, februari 2022 - 20220214.pdf - Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
F-01-College-van-B-W-Beantwoording-B-01-februari-2022-20220214-pdf-Geredigeerd.pdf PDF, 110 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Dik van 't Hof - Brooklyn Bridge - 20220221.pdf

Ingekomen stuk
C-04-Dik-van-t-Hof-Brooklyn-Bridge-20220221.pdf PDF, 107 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Bewoners Oud-Zuilen - Het omzagen van een Leilinde - 20220218.pdf_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
C-03-Bewoners-Oud-Zuilen-Het-omzagen-van-een-Leilinde-20220218-pdf-Geredigeerd.pdf PDF, 10.23 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Vitens - Leveringszekerheid drinkwater -20220222.pdf

Ingekomen stuk
B-06-Vitens-Leveringszekerheid-drinkwater-20220222.pdf PDF, 252 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 NSWZ Water- en zwemveiligheid - Brandbrief gericht aan college van B&W en Raadsleden over CTB bij zwemles -20220204.pdf

Ingekomen stuk
B-02-NSWZ-Water-en-zwemveiligheid-Brandbrief-gericht-aan-college-van-B-W-en-Raadsleden-over-CTB-bij-zwemles-20220204.pdf PDF, 2.81 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 VNG - Raadsledennieuwsbrief - 20220225.pdf

Ingekomen stuk
A-19-VNG-Raadsledennieuwsbrief-20220225.pdf PDF, 131 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Gemeente Putten - Begeleidende brief +Motie borstonderzoek vrouwen - 20220202_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-18-Gemeente-Putten-Begeleidende-brief-Motie-borstonderzoek-vrouwen-20220202-Geredigeerd.pdf PDF, 913 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Gemeente Leeuwarden - Motie behoud kinderhartchirurgie UMCG aan Ministerie - 20220203_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-17-Gemeente-Leeuwarden-Motie-behoud-kinderhartchirurgie-UMCG-aan-Ministerie-20220203-Geredigeerd.pdf PDF, 318 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr. 22-009 - Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet -20220224.pdf

Ingekomen stuk
A-16-VNG-Lbr-22-009-Model-Verordening-leges-i-v-m-Omgevingswet-20220224.pdf PDF, 192 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2021 -20220224.pdf

Ingekomen stuk
A-15-Adviesraad-Sociaal-Domein-Stichtse-Vecht-Jaarverslag-2021-20220224.pdf PDF, 231 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 VNG -Lbr. 22-010 - Asiel -220224.pdf

Ingekomen stuk
A-14-VNG-Lbr-22-010-Asiel-220224.pdf PDF, 168 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Gemeente Schiermonnikoog - Motie Transitievisie Warmte - 20220210_Geredigeerd.pdf

Ingekomen stuk
A-13-Gemeente-Schiermonnikoog-Motie-Transitievisie-Warmte-20220210-Geredigeerd.pdf PDF, 223 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar