Ingekomen stukken

02. Februari 2022 - raad 8 maart 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

(1 - 20 van 29 documenten)

A-01 VNG - Lbr. 22-007 - Gesprekken met het kabinet -20220204

Ingekomen stuk
A-01 VNG - Lbr. 22-007 - Gesprekken met het kabinet -20220204 PDF, 176,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 NSWZ Water- en zwemveiligheid - Brandbrief gericht aan college van B&W en Raadsleden over CTB bij zwemles -20220204

Ingekomen stuk
B-02 NSWZ Water- en zwemveiligheid - Brandbrief gericht aan college van B&W en Raadsleden over CTB bij zwemles -20220204 PDF, 2,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Actiegroep Stop Houtrook Nu - Brandbrief 4 feb. 2022

Ingekomen stuk
A-02 Actiegroep Stop Houtrook Nu - Brandbrief 4 feb. 2022 PDF, 70,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 Nuclear energy WISE Netherlands - Brief WISE opslag kernafval -20220204

Ingekomen stuk
A-03 Nuclear energy WISE Netherlands - Brief WISE opslag kernafval -20220204 PDF, 617,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG - Lbr. 22_008 - Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken JGZ - 20220209

Ingekomen stuk
A-04 VNG - Lbr. 22_008 - Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken JGZ - 20220209 PDF, 110,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 Inwoner - Artikel Een zon op aarde- Kernfusie - 20220214.docx

Ingekomen stuk
A-05 Inwoner - Artikel Een zon op aarde- Kernfusie - 20220214.docx PDF, 846,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Beantwoording B-01, februari 2022 - 20220214.pdf - Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Beantwoording B-01, februari 2022 - 20220214.pdf - Geredigeerd PDF, 109,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Dorpsraad en bewoners Loenen aan de Vecht - Steun behoud verbinding nieuwersluis- Nieuwer-Ter-Aa; spoeddebat -20220215

Ingekomen stuk
A-07 Dorpsraad en bewoners Loenen aan de Vecht - Steun behoud verbinding nieuwersluis- Nieuwer-Ter-Aa; spoeddebat -20220215 PDF, 115,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 Samen Stichtse Vecht - Update steunbetuiging-brandbrief namens raadsleden in de provincie Utrecht -20220217

Ingekomen stuk
A-09 Samen Stichtse Vecht - Update steunbetuiging-brandbrief namens raadsleden in de provincie Utrecht -20220217 PDF, 120,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 Raad van Schiphol- en luchthavenwerkers - Stop de slopende concurrentie in de luchtvaart - 20220218

Ingekomen stuk
A-10 Raad van Schiphol- en luchthavenwerkers - Stop de slopende concurrentie in de luchtvaart - 20220218 PDF, 107,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Vitens - Leveringszekerheid drinkwater -20220222

Ingekomen stuk
B-06 Vitens - Leveringszekerheid drinkwater -20220222 PDF, 251,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 VNG -Lbr. 22-010 - Asiel -220224

Ingekomen stuk
A-14 VNG -Lbr. 22-010 - Asiel -220224 PDF, 168,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2021 -20220224

Ingekomen stuk
A-15 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2021 -20220224 PDF, 231,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr. 22-009 - Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet -20220224

Ingekomen stuk
A-16 VNG - Lbr. 22-009 - Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet -20220224 PDF, 192,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Gemeente Schiedam - Motie Pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld - 20220218_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-12 Gemeente Schiedam - Motie Pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld - 20220218_Geredigeerd PDF, 310,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Gemeente Schiermonnikoog - Motie Transitievisie Warmte - 20220210_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-13 Gemeente Schiermonnikoog - Motie Transitievisie Warmte - 20220210_Geredigeerd PDF, 223,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 AVU - Vergadering Algemeen Bestuur AVU 16 02 2022 -20220203

Ingekomen stuk
G-A-01 AVU - Vergadering Algemeen Bestuur AVU 16 02 2022 -20220203 PDF, 1,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 AVU - Nazending bijlage vergadering AVU AB 16 02 2022 -20220208

Ingekomen stuk
G-A-02 AVU - Nazending bijlage vergadering AVU AB 16 02 2022 -20220208 PDF, 3,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-06 AVU - Concept-jaarstukken 2021 -20220222

Ingekomen stuk
G-A-06 AVU - Concept-jaarstukken 2021 -20220222 PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Gemeente Putten - Begeleidende brief +Motie borstonderzoek vrouwen - 20220202_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-18 Gemeente Putten - Begeleidende brief +Motie borstonderzoek vrouwen - 20220202_Geredigeerd PDF, 913,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar