Ingekomen stukken

02. Februari 2022 - raad 8 maart 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

(1 - 20 van 29 documenten)

Lijst ingekomen stukken februari 2022 - DEF

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken februari 2022 - DEF PDF, 107,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-07 Plassenschap Loosdrecht - 1e Begrotingswijziging - 20220223_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-D-07 Plassenschap Loosdrecht - 1e Begrotingswijziging - 20220223_Geredigeerd PDF, 971,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 1e Begrotingswijziging 2022 -20220221

Ingekomen stuk
G-D-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 1e Begrotingswijziging 2022 -20220221 PDF, 555,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Uitgangspunten begroting 2023 -20220221

Ingekomen stuk
G-D-04 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Ontwerp Uitgangspunten begroting 2023 -20220221 PDF, 655,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-D-03 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2023 voor zienswijze -20220221

Ingekomen stuk
G-D-03 Plassenschap Loosdrecht - Ontwerp Kadernota 2023 voor zienswijze -20220221 PDF, 506,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-06 AVU - Concept-jaarstukken 2021 -20220222

Ingekomen stuk
G-A-06 AVU - Concept-jaarstukken 2021 -20220222 PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 AVU - Nazending bijlage vergadering AVU AB 16 02 2022 -20220208

Ingekomen stuk
G-A-02 AVU - Nazending bijlage vergadering AVU AB 16 02 2022 -20220208 PDF, 3,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 AVU - Vergadering Algemeen Bestuur AVU 16 02 2022 -20220203

Ingekomen stuk
G-A-01 AVU - Vergadering Algemeen Bestuur AVU 16 02 2022 -20220203 PDF, 1,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Beantwoording B-01, februari 2022 - 20220214.pdf - Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Beantwoording B-01, februari 2022 - 20220214.pdf - Geredigeerd PDF, 109,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-04 Dik van 't Hof - Brooklyn Bridge - 20220221

Ingekomen stuk
C-04 Dik van 't Hof - Brooklyn Bridge - 20220221 PDF, 107,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-03 Bewoners Oud-Zuilen - Het omzagen van een Leilinde - 20220218.pdf_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-03 Bewoners Oud-Zuilen - Het omzagen van een Leilinde - 20220218.pdf_Geredigeerd PDF, 10,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-06 Vitens - Leveringszekerheid drinkwater -20220222

Ingekomen stuk
B-06 Vitens - Leveringszekerheid drinkwater -20220222 PDF, 251,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-02 NSWZ Water- en zwemveiligheid - Brandbrief gericht aan college van B&W en Raadsleden over CTB bij zwemles -20220204

Ingekomen stuk
B-02 NSWZ Water- en zwemveiligheid - Brandbrief gericht aan college van B&W en Raadsleden over CTB bij zwemles -20220204 PDF, 2,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 VNG - Raadsledennieuwsbrief - 20220225

Ingekomen stuk
A-19 VNG - Raadsledennieuwsbrief - 20220225 PDF, 131,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-18 Gemeente Putten - Begeleidende brief +Motie borstonderzoek vrouwen - 20220202_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-18 Gemeente Putten - Begeleidende brief +Motie borstonderzoek vrouwen - 20220202_Geredigeerd PDF, 913,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-17 Gemeente Leeuwarden - Motie behoud kinderhartchirurgie UMCG aan Ministerie - 20220203_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-17 Gemeente Leeuwarden - Motie behoud kinderhartchirurgie UMCG aan Ministerie - 20220203_Geredigeerd PDF, 318,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-16 VNG - Lbr. 22-009 - Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet -20220224

Ingekomen stuk
A-16 VNG - Lbr. 22-009 - Model Verordening leges i.v.m. Omgevingswet -20220224 PDF, 192,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-15 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2021 -20220224

Ingekomen stuk
A-15 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2021 -20220224 PDF, 231,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 VNG -Lbr. 22-010 - Asiel -220224

Ingekomen stuk
A-14 VNG -Lbr. 22-010 - Asiel -220224 PDF, 168,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 Gemeente Schiermonnikoog - Motie Transitievisie Warmte - 20220210_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-13 Gemeente Schiermonnikoog - Motie Transitievisie Warmte - 20220210_Geredigeerd PDF, 223,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar