Ingekomen stukken

07. juli 2021 - raad 28 september 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

(1 - 20 van 31 documenten)

A-01 VNG - Ledenbrief Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet -2020701

Ingekomen stuk
A-01 VNG - Ledenbrief Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet -2020701 PDF, 179,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 Fractie Water Natuurlijk - Inspiratiedocument in gemeentelijk verkiezingsprogrammas - 20210701

Ingekomen stuk
A-02 Fractie Water Natuurlijk - Inspiratiedocument in gemeentelijk verkiezingsprogrammas - 20210701 PDF, 676,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 GGDrU - Vastgestelde begroting 2022 - 20210705_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-01 GGDrU - Vastgestelde begroting 2022 - 20210705_Geredigeerd PDF, 6,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Jan Campert Groep - Zogwetering verzoek Scouting Jan Campert Groep

Ingekomen stuk
C-01 Jan Campert Groep - Zogwetering verzoek Scouting Jan Campert Groep PDF, 266,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-03 sKBL - Benut vitale betekenis van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen - 20210707

Ingekomen stuk
A-03 sKBL - Benut vitale betekenis van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen - 20210707 PDF, 2,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG - Lbr. 21_056 - Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 binnen uw gemeente - 20210708

Ingekomen stuk
A-04 VNG - Lbr. 21_056 - Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 binnen uw gemeente - 20210708 PDF, 110,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 Seniorenraad SV - Zienswijze Omgevingsvisie SV - 20210712

Ingekomen stuk
D-01 Seniorenraad SV - Zienswijze Omgevingsvisie SV - 20210712 PDF, 213,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Utrecht-West - Jaarverslag 2020 - 20210712

Ingekomen stuk
A-06 Utrecht-West - Jaarverslag 2020 - 20210712 PDF, 9,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 VNG - Lbr. 21_057 - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025 - 20210712

Ingekomen stuk
A-07 VNG - Lbr. 21_057 - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025 - 20210712 PDF, 111,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Ingekomen stuk
F-02 College van B&W - Rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT) PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 VNG - Lbr. 21_058 - Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit - 20210714

Ingekomen stuk

A-09 VNG - Ledenbrief - Wet straffen en beschermen, Wvggz en Wzd -20210715

Ingekomen stuk
A-09 VNG - Ledenbrief - Wet straffen en beschermen, Wvggz en Wzd -20210715 PDF, 178,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 Gemeente De Ronde Venen - Bijdrage De Ronde Venen aan RES + bijlagen -20210715

Ingekomen stuk
A-11 Gemeente De Ronde Venen - Bijdrage De Ronde Venen aan RES + bijlagen -20210715 PDF, 4,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 ODRU - Aanbieding vastgestelde begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 ODRU -20210715_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-02 ODRU - Aanbieding vastgestelde begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 ODRU -20210715_Geredigeerd PDF, 1,93 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Regio Midden Holland - Magazine Regio Deal bodemdaling Groene Hart - 20210715

Ingekomen stuk
A-12 Regio Midden Holland - Magazine Regio Deal bodemdaling Groene Hart - 20210715 PDF, 515,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Zienswijze Bodem en Water Programma Provincie Utrecht - 20210709_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-03 College van B&W - Zienswijze Bodem en Water Programma Provincie Utrecht - 20210709_Geredigeerd PDF, 7,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-03 Plassenschap Loosdrecht - Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. - 20210716_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-03 Plassenschap Loosdrecht - Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. - 20210716_Geredigeerd PDF, 10,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 VNG - Lbr. 21_060 - VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway - 20210720

Ingekomen stuk
A-13 VNG - Lbr. 21_060 - VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway - 20210720 PDF, 111,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 AVU - Jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 20210721_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-04 AVU - Jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 20210721_Geredigeerd PDF, 4,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-20 VNG - Lbr. 21_062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34 - 20210721

Ingekomen stuk
A-20 VNG - Lbr. 21_062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34 - 20210721 PDF, 107,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar