Ingekomen stukken

07. juli 2021 - raad 28 september 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

(1 - 20 van 31 documenten)

Lijst ingekomen stukken juli 2021-def

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken juli 2021-def PDF, 109,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-06 Plassenschap Loosdrecht - Jaarverslag- en rekening 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-06 Plassenschap Loosdrecht - Jaarverslag- en rekening 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd PDF, 20,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Jaarverslag- en rekenning 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-05 Recreatieschap Stichtse Groenlanden - Jaarverslag- en rekenning 2020 en Begroting 2022 -20210715_Geredigeerd PDF, 25,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-04 AVU - Jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 20210721_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-04 AVU - Jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 20210721_Geredigeerd PDF, 4,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-03 Plassenschap Loosdrecht - Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. - 20210716_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-03 Plassenschap Loosdrecht - Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. - 20210716_Geredigeerd PDF, 10,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-02 ODRU - Aanbieding vastgestelde begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 ODRU -20210715_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-02 ODRU - Aanbieding vastgestelde begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 ODRU -20210715_Geredigeerd PDF, 1,93 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-A-01 GGDrU - Vastgestelde begroting 2022 - 20210705_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-A-01 GGDrU - Vastgestelde begroting 2022 - 20210705_Geredigeerd PDF, 6,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-03 College van B&W - Zienswijze Bodem en Water Programma Provincie Utrecht - 20210709_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-03 College van B&W - Zienswijze Bodem en Water Programma Provincie Utrecht - 20210709_Geredigeerd PDF, 7,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-02 College van B&W - Rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Ingekomen stuk
F-02 College van B&W - Rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT) PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van B&W - Jaarrapportage 2020 integriteit bestuur_Geredigeerd

Ingekomen stuk
F-01 College van B&W - Jaarrapportage 2020 integriteit bestuur_Geredigeerd PDF, 3,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

D-01 Seniorenraad SV - Zienswijze Omgevingsvisie SV - 20210712

Ingekomen stuk
D-01 Seniorenraad SV - Zienswijze Omgevingsvisie SV - 20210712 PDF, 213,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-02 Islamitisch centrum SV (IcSV) - Verzoek opgenomen te worden in bouwplannen SV - 20210716_Geredigeerd

Ingekomen stuk
C-02 Islamitisch centrum SV (IcSV) - Verzoek opgenomen te worden in bouwplannen SV - 20210716_Geredigeerd PDF, 97,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

C-01 Jan Campert Groep - Zogwetering verzoek Scouting Jan Campert Groep

Ingekomen stuk
C-01 Jan Campert Groep - Zogwetering verzoek Scouting Jan Campert Groep PDF, 266,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-26 NederWind netwerk - Uitspraak RvS inzake Windturbines - 20210710

Ingekomen stuk
A-26 NederWind netwerk - Uitspraak RvS inzake Windturbines - 20210710 PDF, 272,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-24 Gemeente Tiel - motie Borstonderzoek - 20210722_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-24 Gemeente Tiel - motie Borstonderzoek - 20210722_Geredigeerd PDF, 561,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-23 Gemeente Heusden - Motie Borstonderzoek vrouwen -20210730

Ingekomen stuk
A-23 Gemeente Heusden - Motie Borstonderzoek vrouwen -20210730 PDF, 927,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-22 Gemeenteraad Brunssum - Motie inzake wateroverlast in Limburg -2020723

Ingekomen stuk
A-22 Gemeenteraad Brunssum - Motie inzake wateroverlast in Limburg -2020723 PDF, 250,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-21 VNG -Lbr. 21063 - Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd -20210726

Ingekomen stuk
A-21 VNG -Lbr. 21063 - Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd -20210726 PDF, 190,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-20 VNG - Lbr. 21_062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34 - 20210721

Ingekomen stuk
A-20 VNG - Lbr. 21_062 - Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34 - 20210721 PDF, 107,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-19 - VNG - Lbr. 21_061 - Implementatie informed consent - 20210721

Ingekomen stuk
A-19 - VNG - Lbr. 21_061 - Implementatie informed consent - 20210721 PDF, 124,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar