Ingekomen stukken

10. oktober 2020 - raad 3 november 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (21)

(1 - 20 van 21 documenten)

Lijst ingekomen stukken oktober 2020

Lijst ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken oktober 2020 PDF, 102,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-04 Recreatiesschap Stichtse Groenlanden - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen

Ingekomen stuk
G-04 Recreatiesschap Stichtse Groenlanden - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen PDF, 7,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-03 Plassenschap Loosdrecht - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen

Ingekomen stuk
G-03 Plassenschap Loosdrecht - Financiele stukken mbt Jaarverslag 2019 en Programmabegroting 2021+bijlagen PDF, 6,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-02 VRU - Raadsinformatiebrief samenwerking tijdens de corona-periode + bijlagen -20201006_Geredigeerd

Ingekomen stuk
G-02 VRU - Raadsinformatiebrief samenwerking tijdens de corona-periode + bijlagen -20201006_Geredigeerd PDF, 1,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

G-01 VRU - Aanleverdatum Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's verschoven naar 18 november 2020 -20201006

Ingekomen stuk
G-01 VRU - Aanleverdatum Wensen en bedenkingen deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's verschoven naar 18 november 2020 -20201006 PDF, 110,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

F-01 College van BenW - Reactie op brieven van Stichting Vluchteling - ingekomen stukken sept. A-05 en A-09

Ingekomen stuk
F-01 College van BenW - Reactie op brieven van Stichting Vluchteling - ingekomen stukken sept. A-05 en A-09 PDF, 149,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

E-01 Inwoners - Burgerinitiatief Hondenkennel Rijksstraatweg 188 + bijlagen - 20201002_Geredigeerd

Ingekomen stuk
E-01 Inwoners - Burgerinitiatief Hondenkennel Rijksstraatweg 188 + bijlagen - 20201002_Geredigeerd PDF, 3,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

B-01 Inwoner - Brandbrief inzake goedgekeurde omgevingsvergunning voor Klokjeslaan 19a_Geredigeerd

Ingekomen stuk
B-01 Inwoner - Brandbrief inzake goedgekeurde omgevingsvergunning voor Klokjeslaan 19a_Geredigeerd PDF, 40,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-14 Inwoner - Gebieds- en verkeersborden in Kockengen - 20201023_Geredigeerd

Lijst ingekomen stukken
A-14 Inwoner - Gebieds- en verkeersborden in Kockengen - 20201023_Geredigeerd PDF, 526,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-13 VNG Ledenbrief - Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november

Ingekomen stuk
A-13 VNG Ledenbrief - Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november PDF, 127,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-12 Stichting Stop Windturbines Geingebied - afstemming windenergie in het Geingebied - 20201014

Ingekomen stuk
A-12 Stichting Stop Windturbines Geingebied - afstemming windenergie in het Geingebied - 20201014 PDF, 1,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-11 F. Zivkovic, names Wieringa advocaten -Bp Wilhelminastraat Breukelen - Brief nav commissievergadering 12-10-2020 (002) - 20201014

Ingekomen stuk
A-11 F. Zivkovic, names Wieringa advocaten -Bp Wilhelminastraat Breukelen - Brief nav commissievergadering 12-10-2020 (002) - 20201014 PDF, 53,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-10 VNG Ledenbrief - Wijziging Model-APV (OMG)

Ingekomen stuk
A-10 VNG Ledenbrief - Wijziging Model-APV (OMG) PDF, 108,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-09 VNG - Ledenbrief 20_072 - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten - 20201002

Ingekomen stuk
A-09 VNG - Ledenbrief 20_072 - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten - 20201002 PDF, 167,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-08 - VNG - Ledenbrief Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten - 20201013

Ingekomen stuk
A-08 - VNG - Ledenbrief Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten - 20201013 PDF, 111,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-07 Ondernemersvereniging SV - Reactie PBUW oktober 2020 uitvoeringsprogr. versnelling woningbouw - 20201013_Geredigeerd

Ingekomen stuk
A-07 Ondernemersvereniging SV - Reactie PBUW oktober 2020 uitvoeringsprogr. versnelling woningbouw - 20201013_Geredigeerd PDF, 461,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-06 Ondernemersvereniging SV - Brief Toekomstvisie Bedrijventerreinen - 20201010

Ingekomen stuk
A-06 Ondernemersvereniging SV - Brief Toekomstvisie Bedrijventerreinen - 20201010 PDF, 83,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-05 VNG Ledenbrief - UVNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw) -20201007

Ingekomen stuk
A-05 VNG Ledenbrief - UVNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw) -20201007 PDF, 102,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-04 VNG Ledenbrief -Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder -20201006

Ingekomen stuk
A-04 VNG Ledenbrief -Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder -20201006 PDF, 108,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

A-02 VNG Ledenbrief - Uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden 20201002

Ingekomen stuk
A-02 VNG Ledenbrief - Uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden 20201002 PDF, 98,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar