Yvonne van Mastrigt

Yvonne van Mastrigt

Foto van Yvonne van Mastrigt
E-mailadres: yvonne.van.mastrigt@stichtsevecht.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 1 augustus 2018 tot: Functie: waarnemend burgemeester en voorzitter van het college en de raad
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 1 augustus 2018 tot: Functie: waarnemend burgemeester en voorzitter van het college en de raad

Taken:

  1. openbare orde en veiligheid

  2. integrale handhaving

  3. dierenwelzijn

  4. evenementenbeleid

  5. integriteit

  6. externe betrekkingen

  7. regionale samenwerking

  8. communicatie en bestuurlijke vernieuwing