Commissie Sociaal Domein 05 juni 2018 19:15:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.
  vergroten verkleinen laden...
 • De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het traject rond de totstandkoming van het werkbedrijf Stichtse Vecht is de afgelopen jaren in nauw overleg met de raad en woordvoerders Sociaal domein doorlopen.

  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt het inrichtingsplan met een aantal bijlagen aan de gemeenteraad voorgelegd. De begrotingswijziging komt na de zomer via de commissie naar de raad.

  Doel van de bespreking: meningsvorming, debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De conceptbegroting van de GGDrU sluit aan bij de Kaderbrief waar de raad in maart 2018 mee heeft ingestemd. Advies is in te stemmen met de begroting.

  Doel van de bespreking: advisering over agendering op de raadsagenda.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens het raadsconferentieweekend is afgesproken om met regelmaat de gang van zaken in een commissie kort te evalueren. Vandaar staat dit punt op de agenda.

  Ter informatie: vanuit het raadsweekend ligt ook het idee om in de commissie Sociaal domein te experimenteren met andere wijzen van vergaderen en voorbereidingen van grote onderwerpen. Het een en ander moet nog verder worden uitgewerkt en aan het presidium voorgelegd. Idee is onder meer om na de zomer te kijken welke onderwerpen die op de commissie afkomen zich hiervoor lenen. Mochten commissieleden vast iets willen meegeven dan is dat welkom.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)