Naam: Birgitta Kramer

commissielid, D66
commissielid, Commissies
birgitta.kramer.d66@raad-stichtsevecht.nl
commissielid Actief sinds 27 sep. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Mobile nummer: 06 54 79 68 63

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Programma manager bok Goldschmeding Foundation

Onbezoldigd:

  • Ambassadeur Bewust Bodemgebruik

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 27 sep. 2022 commissielid, D66
  • Actief sinds 27 sep. 2022 commissielid, Commissies
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens