Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Eric Balemans

eric.balemans@stichtsevecht.nl

Algemeen

 Wethouder, 1e locoburgemeester, wijkwethouder Loenen en Loenersloot

Taken:

 • financiën;

 • beheer leefomgeving;

 • integrale handhaving;

 • toezicht gemeenschappelijke regelingen;

 • gemeentelijke dienstverlening (inclusief ICT);

 • deregulering (topdossier);

 • regionale samenwerking SWW (secundus);

 • personeel & organisatie;

 • verkeer;

 • cultuur.

Projecten: ODRU, privatiseren onderhoud van de buitensportaccommodaties.

Vervanging

De burgemeester en de heer Balemans vervangen elkaar (met uitzondering van het project Daalseweide en privatiseren van het onderhoud van de buitensportaccommodaties; in deze dossiers vervangen Balemans en Zivkovic-Laurenta elkaar).

 

Nevenfuncties

 Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua):

 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling primair onderwijs (Talent primair), plv.lid;

 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, lid;

 • Dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, lid;

 • Toezichthoudend orgaan Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (Wereldkidz), plv. portefeuillehouder Onderwijs.

 Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt:

 Bezoldigd:

 • Raad van Toezicht Anna van Rijn College Nieuwegein, voorzitter.

 Onbezoldigd:

 • Raad van Commissarissen De Flint Theater/congrescentrum Amersfoort, voorzitter;

 • Raad van Toezicht van het Houtens College in Houten, lid;

 • De Spil, ambassadeurs van het Centraal Museum Utrecht, lid.

Functie historie

2018

 • 22 apr. 2014 - 26 apr. 2018 wethouder Middelen, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur en 4e locoburgemeester, College van burgemeester en wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens