Raad 30 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, is besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Betreft het realiseren van een onderwijsvoorziening voor een dislocatie van KBS De Pionier en een kinderopvang in Zuilense Vecht.

  NB: een tweetal financiele bijlagen (4 en 6) zijn voor raads- en commissieleden in te zien bij de griffie.

  De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld, mits de wethouder het proces en de juridische vragen toelicht in een woordvoerdersoverleg. 

  Discussiepunten: procedurele onduidelijkheid, juridische onduidelijkheid en niet nakomen van eerder gedane toezeggingen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar heeft betrekking op een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in het centrum van Maarssen-dorp. De twee bestaande basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het KDV worden samengevoegd in één gebouw.

  De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld op verzoek van 2 fracties. 

  Discussiepunten: geluidsbelasting 

  vergroten verkleinen laden...
 • In het beleidsplan openbare verlichting zijn de doelstellingen veilig, duurzaam, kostenefficiënt en kwaliteit vastgelegd en uitgewerkt. Op basis van het beleidsplan zullen de uitvoeringsplannen worden opgesteld.

  Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

  De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

  Discussiepunten: Het voorstel is akkoord bevonden maar een tweetal moties is aangekondigd over inventarisaties van aanvullende (knipper)verlichting ter vergroting van de veiligheid en donkere fietsroutes waar de openbare verlichting uitgebreid zou moeten worden. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De motie betreft een oproep aan de Tweede Kamer om de verhuurdersheffing af te schaffen.

  De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft geadviseerd dat de motie doorgeleid kan worden naar de raad. De motie wordt mogelijk nog aangepast. 

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Met de motie wordt het college gevraagd in overleg te gaan met sportvereningen en het Sportpunt over het uitvoering geven aan een bij de gemeente Stichtse Vecht passende vorm van een sportverkiezing. 

  De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft geadviseerd dat de motie doorgeleid kan worden naar de raad. De motie wordt mogelijk nog aangepast. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...